Digitizarea suprafeţelor agricole este de interes naţional

0
194

teren-arabilPotrivit actului normativ emis de Guvern, marţi, 28 iunie a.c., activitatea de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole reprezintă activitate de interes naţional. Documentul prevede că, în perioada iulie 2016 – decembrie 2020, suprafaţa anuală care urmează a fi digitizata de către Ministerul Apărării Naţionale, să fie de cel mult 21.000 Km², urmând ca suprafaţa rămasă, ce o depăşeşte pe cea care revine în sarcina MApN să se realizeze de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), cu personal din structurile sale de specialitate, structuri ce vor fi consolidate pentru a desfăşura întreaga activitate reglementată de digitizare şi actualizare a LPIS. 

          În şedinţa Guvernului de marţi, 28 iunie 2016, a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea art. 1¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrametrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Vor fi necesari 3-4 ani pentru digitizarea tuturor suprafeţelor agricole.  Măsura este luată pentru a evita blocajele în plăţile către fermieri.

          În baza noilor cerinţe pentru Politica Agricolă Comună transpusă în regulamentele europene, au fost identificate mai multe activităţi care trebuie desfăşurate în perioada următoare, respectiv actualizarea şi întreţinerea Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (Land Parcels Identification System – LPIS) precum şi delimitarea şi identificarea categoriilor de folosinţă a suprafeţelor agricole din cadrul parcelelor de referinţă. Pentru actualizarea LPIS este necesară digitizarea/verificarea a unei suprafeţe de minim 40.000 Km²  pe an, pentru a putea acoperi în 3-4 ani cei aproximativ 130.000 Km²  delimitaţi ca suprafeţe agricole.

parcela 2

Va fi nevoie de bani şi timp favorabil

          Suprafaţa anuală care va fi digitizată de Ministerul Apărării Naţionale este de până la 21.000 Km² , deoarece activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS depinde de disponibilitatea ortofotoplanurilor, această disponibilitate variind în funcţie de mai mulţi factori obiectivi cum ar fi: condiţiile meteorologice, perioada scurtă în care ortofotoplanurile pot fi achiziţionate, bugetul disponibil etc.

          Prin adoptarea actului normativ, suprafaţa ce o depăşeşte pe cea care revine în sarcina Ministerului Apărării Naţionale pentru a se realiza activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS se va efectua de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), cu personal din structurile sale de specialitate, structuri ce vor fi consolidate pentru a desfăşura întreaga activitate reglementată de digitizare şi actualizare a LPIS. Ţinând cont de necesitatea actualizării Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS) şi având în vedere că actualizarea Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole din România este verificată de misiunile de audit ale Comisiei Europene a fost necesară această modificare pentru a evita blocajele în efectuarea plăţilor către fermieri.

Termen de finalizare, 2020!

          Până în prezent, activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS, realizată pe baza  ortofotoplanurilor color, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), era executată exclusiv de către Ministerul Apărării Naţionale (MApN), respectiv de către Direcţia Topografică Militară. Ca urmare a diminuării personalului responsabil din cadrul MApN, există riscul ca activitatea de digitizare şi actualizare LPIS pe anul 2016 să nu se poată realiza la timp, iar întârzierile ce decurg putând atrage penalităţi aplicate de Comisia Europeana pentru neactualizarea LPIS, între 2% şi 30% din pachetul financiar alocat României pentru plăţile directe. Întârzierile sunt constatate de misiunile de audit ale Comisiei Europene, care au loc cel târziu o dată la doi ani şi vizează anul curent şi anul anterior de cerere de plată.imageResize

Protocol între MapN şi MADR

          Punerea în aplicare a noilor reglementări se va realiza în baza unui protocol, care se va încheia între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Apărării Naţionale, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare o ordonanţei. Prin protocolul încheiat, structurile MApN care execută activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS se vor stabili de către ministrul apărării naţionale, iar structurile MADR beneficiare ale activităţii de digitizare şi actualizare a LPIS de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. De asemenea, se vor încheia, anual, contracte de prestări de servicii între structurile desemnate ale MApN şi MADR, pentru anul 2016 contractele se vor încheia în termen de 10 zile de la semnarea protocolului, în limita bugetului aprobat al APIA pentru anul 2016.

Riscăm excluderea de la finanţarea europeană

          Măsurile adoptate au fost necesare pentru actualizarea la timp a LPIS în conformitate cu noile regulamente europene şi evitarea penalităţilor aplicate de Comisia Europeană, precum şi pentru a se elimina riscul excluderii, parţiale şi totale, a României de la finanţarea europeană (Fondul European de Garantare Agricola – FEGA şi Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala – FEADR) a cheltuielilor privind măsurile de sprijin, ceea ce ar putea crea blocaje în efectuarea plăţilor către fermieri.

          Pentru actualizarea LPIS este necesară digitizarea/verificarea a unei suprafeţe de minim 40.000 Km²  pe an pentru a putea acoperi, până în 2020, cei aproximativ 130.000 Km²  delimitaţi ca suprafeţe agricole. Pe lângă această suprafaţă sunt necesare digitizări suplimentare în conformitate cu Documentul de lucru DSCG/2014/33  al CE.