Încă o promisiune: întabularea gratuită a extravilanului!

0
95

cadastruPotrivit actului normativ emis de Guvern în data de 28 iunie a.c., unităţile administrativ-teritoriale vor înscrie în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară imobilele din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor. Aceste acţiuni se vor finanţa în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară. În cazul unităţilor administrativ teritoriale în care nu există terenuri în extravilan, acestea pot demara lucrările de înregistrare sistematică a celor din intravilan. Pentru întabularea terenurilor agricole, unitărţile administrativ-teritoriale vor primi finanţare din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (‪#‎ANCPI), pe bază de contract de finanţare anual. ANCPI va asigura finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru toate cele 3180 unităţi administrativ-teritoriale din România, plus municipiul Bucureşti, prin utilizarea veniturilor proprii ale agenţiei. În acest an, bugetul alocat este în valoare de 90,7 milioane euro.

Decizia luată de Guvern este definitorie pentru accesarea de către fermieri a fondurilor alocate României în cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune, şi la implementarea schemelor de plăţi în agricultură, în sectoarele vegetal şi zootehnic, care se aplică în perioada 2015 – 2020, prin întabularea terenurilor agricole din sectoarele cadastrale din extravilanul localităţilor.