Doljul pierde peste 42 de milioane de euro la exporturi

0
390

Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în anul 2015, potrivit datelor comunicate de Direcţia de Statistică Dolj, ne arată că importăm cel mai mult din Germania şi Italia şi tot către aceste state exportăm, în principal. Totuşi, anul trecut, valoarea exporturile făcute de Dolj a fost mai mică cu peste 42 de milioane de euro decât cea din anul 2014.

exportExporturile de bunuri (FOB) la nivelul judeţului Dolj au fost, în anul 2015, de 1.096.877 mii euro, cu 3,7% mai mici (-42.101 mii euro) faţă de anul 2014. Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 13-lea pe ţară. Volumul exporturilor de bunuri la nivelul judeţului Dolj a deţinut 2,0% din exporturile României. Produsele industriale au reprezentat 91,3% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 8,7%. În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 94,5% din total exporturi.

În cădere liberă exporturile de maşini şi echipamente electrice

Pe locul I, ca pondere în total exporturi, se situează exporturile de “Mijloace de transport” cu 50,7% înregistrând o scădere cu 4,8% faţă de anul 2014. Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 23,8% din total exporturi, fiind mai mici cu 46.245 mii euro (-15,0%) decât în anul 2014. Exporturile din secţiunea “Produse vegetale” ocupă locul al III-lea cu 8,6% din total exporturi şi au crescut cu 25.333 mii euro faţă de anul 2014. O pondere mai mică deţin secţiunile: „Materii textile şi articole din acestea” care ocupă locul al IV-lea cu 7,8% şi “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” care ocupă locul al V-lea cu 3,6%.

Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Italia (19,7%), Germania (19,1%), Marea Britanie (15,6%), Franţa (7,9%), Iordania (5,0%) şi India (3,4%).export 1

Ponderea importurilor de bunuri din Dolj a fost de 1,5%

Importurile de bunuri (CIF) derulate în anul 2015 au fost de 939.094 mii euro, cu 9.960 mii euro (-1,0%) mai puţin decât în anul 2014.

În clasamentul pe ţară, judeţul Dolj se situează pe locul al 13-lea, deţinând 1,5% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 85,8% din totalul importurilor.

În anul 2015, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice”, reprezentând 37,0%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 39.870 mii euro (-10,3%) comparativ cu anul 2014. Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 15.475 mii euro (+6,0%) faţă de anul 2014. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 29,1% din total importuri (27,2% în anul 2014). Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (8,3%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea”, care au crescut cu 5.737 mii euro (+7,9%) faţă de anul 2014. Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 6,4% în total importuri, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”ocupă locul al V-lea cu 5,0%.

Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (22,7%), Italia (12,3%), Turcia (8,9%), Marea Britanie (8,2%), Cehia (6,4%), Polonia (5,8%) şi Franţa (5,6%).

 

A scăzut şi excedentul comercial. Astfel, balanţa comercială în anul 2015 prezintă un excedent de 196.499 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 229.051 mii euro. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în anul 2015 a fost de 121,8% faţă de 125,2% în anul 2014.