Se pot utiliza împreună diferite fonduri ale UE pentru ca şcolile să fie mai favorabile incluziunii

0
160

Comisia Europeană a publicat săptămâna trecută, o seri de instrumente  destinate autorităţilor naţionale şi regionale cu scopul de a le ajuta să elaboreze strategii şi proiecte de integrare a migranţilor şi să identifice resursele UE disponibile. Acestea contribuie la definirea unor strategii locale de integrare, sprijinite prin resurse ale UE utilizate concertat şi încadrate în actuala perioadă bugetară 2014-2020.

Setul de instrumente identifică cinci priorităţi pentru elaborarea de strategii de integrare pe termen lung holistice şi eficiente: primirea; educaţia; găsirea unui loc de muncă; găsirea unei locuinţe şi accesul la serviciile publice. Totodată sunt enumerate cele mai presante provocări care fac obiectul acestor cinci priorităţi şi propune măsuri de sprijin adecvate, fiecare fiind corelată cu fondul UE corespunzător. „Uniunea Europeană are ambiţia de a transforma provocarea reprezentată de migraţie într-o oportunitate pentru societăţile şi economiile noastre. Acest set de instrumente aduce un mic aport la concretizarea acestei ambiţii; el va contribui la integrarea cu succes a migranţilor la nivel local, sprijinită de UE şi de resursele sale.”, a sublinat Comisarul pentru politica regională, Corina Creţu.

Proiecte în domeniul integrării

De exemplu, în domeniul educaţiei, se pot utiliza împreună diferite fonduri ale UE pentru ca şcolile să fie mai favorabile incluziunii şi mai puţin segregate. Prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pot fi finanţate unităţi de învăţământ modernizate şi accesibile. Fondul social european (FSE) şi Fondul pentru azil, migraţie şi integrare pot sprijini acţiuni speciale de formare a cadrelor didactice care să le ajute la combaterea abandonului şcolar, în timp ce Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) poate oferi ajutor material studenţilor şi elevilor cu dificultăţi materiale. Statele membre şi regiunile din UE au o la dispoziţie o gamă largă de instrumente de finanţare din partea Uniunii Europene pe care le pot folosi pentru a sprijini diferite tipuri de proiecte în domeniul integrării. Acestea includ fondurile structurale şi de investiţii europene (fondurile ESI), FAMI sau FEAD.

Furnizorii de educaţie şi formare

Deşi responsabilitatea pentru integrare revine în primul rând statelor membre, Uniunea Europeană a stabilit în cadrul Planului de acţiune privind integrarea din 2016 măsuri pentru încurajarea şi sprijinirea statelor membre în eforturile lor de a promova integrarea resortisanţilor ţărilor terţe. Aceste măsuri includ şi instrumente de finanţare specifice care abordează coeziunea economică şi socială între statele membre. În plus, una dintre acţiunile din cadrul Noii agende pentru competenţe în Europa include înfiinţarea Instrumentului european de stabilire a profitului de competenţe al resortisanţilor din ţările terţe, un instrument offline şi online care va face posibilă prezentarea de către resortisanţii ţărilor terţe a competenţelor, calificărilor şi experienţei dobândite într-o manieră care să fie bine înţeleasă de către angajatorii, furnizorii de educaţie şi formare şi organizaţiile care lucrează cu migranţi din întreaga Uniune Europeană.