Îmbunătăţirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontalieră

0
475

Astăzi, ora 9.30, în Aula Mihai I al României (Universitatea din Craiova), are loc Conferinţa finală a proiectului „Managementul riscurilor pentru infrastructuri de mari dimensiuni în zona transfrontalieră România Bulgaria”.

Cu această ocazie, rectorul Universităţii din Craiova, prof. univ. dr. Cezar Spînu, şi rectorul Universităţii din Ruse, prof. dr. Velizara Pencheva, vor semna un parteneriat de colaborare între cele două instituţii de învăţământ superior.

În perioada februarie 2016 – februarie 2018 Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare – ARoTT a implementat proiectul „Managementul riscurilor pentru infrastructuri de mari dimensiuni în zona transfrontalieră România-Bulgaria”, Cod Proiect 15.3.1.017, Cod e-MS 23, în parteneriat cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH) – Partener Lider, Universitatea „Angel Kanchev” Ruse şi Centrul Inovativ de afaceri INNOBRIDGE Ruse, în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa prioritară nr. 3: O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1: Îmbunătăţirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontalierӑ.

Proiectul are drept obiectiv principal reducerea riscurilor calculate, generate de Infrastructurile de Mari Dimensiuni publice şi private, prin creşterea nivelului de acceptare social-economică a Infrastructurilor de Mari Dimensiuni existente şi viitoare în zona transfrontalieră România-Bulgaria.