APIA a început eliberarea adeverinţelor pentru beneficiarii Măsurii 215

0
115

De ieri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215, adică pentru întreprinzătorii agricoli cu ferme de păsări şi care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la Băncile care au încheiat Convenţii cu Agenţia.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenţie. Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bancă şi Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro. „Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA  va elibera o adeverinţă prin care confirmă  faptul că solicitantul a depus  cerere de plată pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – păsări, în perioada 16 octombrie – 15 noiembrie 2014, aferentă sesiunii I, anul III de angajament şi suma care reprezintă 30% din valoarea cererii de plată”, se precizează într-un comunicat al Agenţiei.

Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare şi nebancare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin APIA, banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi  ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita  de 1%.  „Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, banca trebuie să facă dovada că a acordat credite beneficiarilor axei I – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, axei III – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale şi axei IV – Leader din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013”, se mai spune în comunicat.