Creşteri semnificative la principalele venituri fiscale

0
151

Conform datelor operative, execuţia bugetului general consolidat, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie, s-a încheiat cu un deficit de 23,8 miliarde de lei, respectiv 4,35% din PIB, faţă de un deficit anual prevăzut de 23,9 miliarde de lei, respectiv 4,37% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 181,6 miliarde de lei, au fost cu 7,6% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în termeni nominali şi cu 0,3 puncte procentuale ca pondere în PIB. La principalele venituri fiscale s-au înregistrat creşteri semnificative faţă de anul precedent, respectiv la taxa pe valoare adăugată, cu 22,1%, impozitul pe venit cu 6,2%, contribuţii de asigurări sociale cu 10,8%.

„La nivelul administraţiilor locale au crescut atât veniturile din impozite şi taxe pe proprietate cu 4,7% faţă de anul precedent, cât şi veniturile nefiscale cu 26,3%. Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate din resurse publice au crescut cu 12,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent”, se precizează într-un comunicat de presă al MFP. Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 205,4 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 1,5% faţă de anul precedent. Creşterea s-a înregistrat în principal la proiectele finanţate din fonduri UE, cu 47,0% mai mari faţă de anul 2010 şi dobânzi cu 22,1%.