Anunţ pierdere

0
203

Comuna Amărăştii de Sus, prin primarul său Roşiu Valentin, declară pierdut Certificatul Unic de Înregistrare fiscală. Îl declară nul.