Spălătoriile auto – controlate de către inspectorii de muncă

0
179

În urmă cu o săptămână, s-a desfăşurat Campania Naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul „spălătorii auto”. Campania s-a desfăşurat sub coordonarea Inspecţiei Muncii, în cadrul acesteia participând nouă echipe formate din inspectori ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj, care au efectuat controalele inopinat. În ceea ce înseamnă „Relaţii de Muncă”, au fost verificaţi 24 de angajatori, urmărindu-se, cu precădere, identificarea angajatorilor care utilizează muncă nedeclarată; identificarea celor care folosesc copii şi tineri; etc. Au fost depistate 15 deficienţe (evidenţa timpului de lucru, respectarea repausului săptămânal, programarea concediilor de odihnă, etc.), iar la una dintre spălătorii a fost găsită o persoană angajată fără forme legale, motiv pentru care societatea a fost amendată cu amendă în cuantum de 20.000 de lei. Pe „Securitate şi Sănătate în Muncă”, au fost verificate mai multe aspecte, la 23 de societăţi comerciale de profil, privind respectarea eliminării unor riscuri profesionale: cădere prin alunecare de la acelaşi nivel, expunerea la temperaturi extreme, intoxicaţii, electrocutare, arsuri, tăieturi. Au fost constatate 27 de deficienţe , care ţin de efectuarea supravegherii medicale adecvate, la angajare şi, periodic, la toţi angajaţii; asigurarea şi controlul utilizării, de către lucrători, a echipamentului individual de protecţie; desemnarea şi instruirea corespunzătoare a lucrătorilor responsabili pentru acordarea primului ajutor; ş.a.m.d. S-au aplicat 17 sancţiuni contravenţionale – 16 avertismente şi o amendă de 4.000 de lei.