Programului Interreg V-A România – Bulgaria : „O regiune sigură”

0
271

Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare -ARoTT, în cadrul
Programului Interreg V-A România – Bulgaria, axa prioritara nr. 3 „O regiune sigură”,
Obiectivul specific 3.1 „Îmbunătăţirea comună a riscului de management în regiunea
transfrontalieră”, implementează proiectul „Siguranţă pentru copiii noştri !” (Cod eMS
ROBG 461) în calitate de Beneficiar 2, în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare
Regională şi Centrul de Afaceri 2000 – Montana Beneficiar Lider şi Asociaţia “Parteneriate
regionale pentru o dezvoltare durabilă” – Vidin Beneficiar 3.
Obiectivul general al proiectului este de a stimula participarea cetăţenilor din zona
transfrontalieră româno-bulgară la activitățile comune prevăzute în proiect şi de a face
schimb de experiență și de bune practici pentru prevenirea eficientă a riscurilor pe
termen lung.
În data de 01.10.2020, orele 14:30, la restaurantul Green House, Strada Frații
Buzești 25, Craiova, vă invităm la conferinţa de presă, prilejuită de prezentarea
proiectului.