Şanse noi pentru cadrele didactice

0
297

Pentru prima dată în Craiova şi în Regiunea Oltenia, cadrele didactice cu licenţă au ocazia să urmeze cursuri de conversie profesională, organizate de Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Craiova, după absolvirea acestora putând să ocupe posturi în învăţământul preşcolar şi primar.

Ca urmare a adresei nr.1179/15.09.2015, transmisă de Direcţia Generală de Management şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, cadrele didactice pot urma, în cadrul Universităţii din Craiova, cursuri de conversie profesională. „I-am înştiinţat, prin Notă Telefonică, pe toţi cei interesaţi, că pot urma aceste cursuri, dar mai multe informaţii pot obţine de la Universitatea din Craiova ”, a precizat prof.  Coca Tanciu, inspector în cadrul ISJ Dolj.

Cifra de şcolarizare, aproape atinsă

Programul de conversie profesională este organizat de Facultatea de Litere – Departamentul de comunicare, jurnalism  şi ştiinţe ale educaţiei. „Programul este structurat pe două secţiuni: pentru cadrele didactice care au licenţa în ştiinţe sociale, durata cursurilor fiind de trei semestre, şi pentru cele licenţiate în alte discipline, perioada fiind de patru semestre. La absolvirea programului, vor primi  „Diploma de conversie profesională în Pedagogia îmvăţământului primar şi preşcolar”, care le va da dreptul să lucreze în aceste forme de învăţământ. Este primul curs de acest fel în Craiova, care va începe pe 1 octombrie. Pentru anul şcolar 2015/2016, cifra de şcolarizare este de 120, fiind deja înscrişi 99. O condiţie care trebuie îndeplinită de către doritori este să fie angajaţi ai unei instituţii de învăţământ preuniversitar, fie titular, fie suplinitor”, a declarat conf.univ.dr. Claudiu Bunăiaşu, responsabil de program.