A început selecţia pentru Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional

0
325

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a aprobat calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional (CNEME). Înscrierile au început pe data de 21 septembrie şi se vor termina pe 5 octombrie, iar întreaga procedură se va finaliza pe 6 noiembrie, odată cu afişarea listei admişilor.

Calitatea de membru al CNEME se dobândeşte prin înscrierea în Registrul naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie, organizat în conformitate cu prevederile legale. La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al CNEME poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional; este titular în învăţământul educaţional şi are cel puţin gradul didactic II; a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii patru ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în ultimul an şcolar; nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin Hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; nu a fost exclus din Registrul naţional al experţilor. Şi în Dolj, vor avea loc astfel de preselecţii.

În trei ani, 800 de experţi certificaţi în Dolj

Din 21 septembrie, s-a demarat procedura de înscriere a celor care doresc să obţine calitatea de membru CNEME. „Am înştiinţat toate cadrele didactice, care au cel puţin gradul didactic II şi cumulează şi celelalte cerinţe legale, de posibilitatea de a participa la preselecţie. Fără dobândirea certificatului de membru CNEME, nu pot participa la concursurile pentru posturile de directori. Până pe 5 octombrie, înscrierile se fac online, pe adresa http//cneme.edu.ro/inscriere, iar afişarea va fi făcută atît electronic, pe aceeaşi adresă sau pe www.isj.dj.edu.ro, cât şi la avizierul de la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Primirea portofoliilor, în vederea participării la concursul de selecţie, va avea loc luni, 5 octombrie, şi marţi, 6 octombrie, între orele 09:00-15:00, la camerele 106, 107 de la ISJ Dolj. De la începutul programului, în primăvara anului 2012, în Dolj au fost atestaţi 800 de membrii CNEME ” , a declarat prof.  Alexandru Dragnea (foto), inspector în cadrul ISJ Dolj.

Calendar lung

După finalizarea primei etape, în zilele de 7 şi 8 octombrie inspectoratele şcolare vor transmite pe adresa MECS lista candidaţilor admişi, după selecţia online, care, la data înscrierii, ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora. Între 9-15 octombrie, vor fi evaluate portofoliile candidaţilor, de către comisiile de evaluare de la nivelul ISJ şi MECS, iar pe 16 octombrie va avea loc validarea rezultatelor selecţiei. În intervalul 19-23 octombrie, vor fi depuse contestaţiile, soluţionarea acestora având loc până pe 3 noiembrie, iar pe 4 şi 5 noiembrie inspectoratele şcolare vor întocmi listele cu cei admişi, pe care le vor înainta MECS, care le va valida pe 6 noiembrie.