Peste 100 de persoane cu handicap şi-au luat maşini cu sprijinul statului

0
435

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat  pot  fi scutite de plata dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul. În anumite condiţii stabilite de lege, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj va achita dobânda. Suma plătită la acest capitol, până în august 2015, a urcat la 57.208 lei. Pentru anul în curs sunt 48 de contracte în derulare de plată a dobânzii încheiate între DGASPC Dolj şi beneficiari.

Programele de asistenţă socială derulate prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj nu au ocolit nici o oportunitate mai puţin folosită de persoanele cu handicap grav sau accentuat. Este cea care dă dreptul acestora din urmă, în măsura în care îndeplinesc cerinţele bancare, să solicite  DGASPC Dolj plata dobânzii aferente creditului pentru achiziţionarea unui autovehicul.

Creditul acceptat, maximum 20.000 de euro

Conform art.27, alin. 1 din Legea nr.448/2006, republicată, persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Judeţene. Procedura se aplică numai în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces. Totuşi, trebuie respectate două condiţii: cea a plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu fie mai mare de 10 ani.

În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi  20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. Beneficiază de prevederile art. 27, alin.(1) şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat.

Primul pas, la DGASPC Dolj

Pentru început solicitantul trebuie să se adreseze Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj şi va depune la Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale următoarele documente: cerere (ANEXA 1 A); copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; copie de pe documentul de identitate; declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că îndeplineşte condiţiile art.27 din lege (pentru autovehicul-ANEXA 2A), declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că persoane cu handicap, familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat va comunica DGASPC orice modificare privind încadrarea în grad de handicap precum şi orice altă modificare de natură să împiedice derularea contractului privind angajamentul de plată a dobânzii(ANEXA 3); declaraţie de utilizare a creditului, doar în scopul adaptării locuinţei conform nevoilor individuale de acces (ANEXA 3B).

106 dosare acceptate, de la debutul Programului în 2007

Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale eliberează solicitantului adeverinţă referitoare la acordul plăţii dobânzii. După obţinerea acesteia, persoana cu handicap grav sau accentuat/curatorul/tutorele se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului. Dacă persoana cu handicap a obţinut acceptul de creditare din partea unităţii bancare în vederea încheierii contractului privind angajamentul de plată a dobânzii suportată din bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul se va prezenta la sediul DGASPC Dolj cu contractul perfectat între solicitant şi banca respectivă; graficul de rambursare şi factura finală a autovehiculului achiziţionat sau copia legalizată a contractului de vânzare-cumpărare (maşină second-hand) în vederea justificării sumei creditate.

Din 2007, de când a debutat această facilitate, în Dolj, 106 persoane au accesat şi primit plata dobânzii. Achiziţiile au privit autovehicule noi şi second-hand. Forma de subvenţionare a dobânzilor la creditele privind adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces nu este la fel de uzitată. Motivaţia, aici, este cadrul normative care cere parcurgerea unor etape multiple şi riguroase de la proiectare la execuţie şi pe care puţin solicitanţi şi le permit să le îndeplinească.

Restanţele implică suportarea dobânzii de solicitant

Beneficiarii sunt obligaţi să-şi plătească la zi ratele scadente. Contractul privind angajamentul de plată al dobânzii va fi încheiat pe perioada anului bugetar în curs, potrivit Legii nr.500/2000 şi va fi prelungit prin act adiţional. Persoana cu handicap/curatorul/tutorele au obligaţia să depună lunar, la Serviciul Economic şi Financiar-Contabil dovada efectuării plăţii ratelor la data scadentă a creditului, respectiv extrasul de cont lunar, precum şi graficul de rambursare al creditului, ori de câte ori acesta suportă modificări. Plăţile se efectuează în baza ultimului grafic de rambursare depus. În situaţia în care, persoana cu handicap, beneficiară a creditului, înregistrează restanţe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către aceasta.

Schimbarea de domiciliu este acceptată

În situaţia în care, beneficiarul îşi schimbă domiciliul în alt judeţ, acesta se va adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, printr-o cerere motivată, prin Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale, acesta din urmă având obligaţia de a comunica Serviciului Economic şi Financiar-Contabil încetarea derulării contractului. Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale va transmite dosarul original şi complet al beneficiarului către DGASPC-ul din raza noului domiciliu al beneficiarului cu obligaţia de păstrare în copie a tuturor documentelor transmise.

Doljul, tributar unui nivel economic scăzut

Pentru 2015, la DGASPC Dolj a fost iniţiată o singură solicitare privind subvenţionarea dobânzii. Dar nu a fost finalizată, banca respingând cererea de creditare. Doljul, situat de mulţi ani în topul naţional al şomajului, pare să nu revină prea curând la creditele de odinioară. Nivelul economic îşi pune amprenta şi pe acest segment de finanţare.  O altă facilitate acordată solicitanţilor este  scutire dela platatarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, respectiv a rovinietei.