Lucrările de regularizare a pârâului Raznic au fost recepţionate

0
264

La doi ani şi jumătate de la demararea şantierului, lucrările de regularizare a pârâului Raznic au fost recepţionate. În cadrul unei conferinţe de presă organizată ieri directorul Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Jiu, Marin Talău, a anunţat finalizarea acestui proiect. Lucrarea va trece în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj, instituţie căreia îi revine sarcina de întreţinere. 

Regularizarea cursului de apă s-a realizat între satul Busu, comuna Greceşti, şi confluenţa pârâului Raznic cu râul Jiu. Amenajarea albiei în această zonă era necesară pentru stoparea şi prevenirea fenomenelor de eroziune, punându-se în siguranţă gospodăriile din zonă şi evitarea producerii altor evenimente neplăcute. Prin realizarea lucrărilor de amenajare ale albiei s-a asigurat stabilizarea albiei minore a pârâului Raznic în zona localităţilor Greceşti, Ţiu, Cernăteşti, Corniţa, Rasnicu Oghian, Predeşti şi Breasta, îndeplinind cerinţele temei de proiectare.

Aceste aşezări au o suprafaţă totală de 19.895 ha, din care 2.362 intravilan şi 17.532 extravilan, şi cuprind 3.054 gospodării şi 4.262 locuinţe, opt grădiniţe şi nouă şcoli. Cele mai mari lucrări din acest proiect au fost realizate în localităţile Greceşti şi Breasta. Aici au trebuit făcute consolidările de maluri din beton pentru a apăra terenurile şi gospodăriile ce erau inundate de fiecare dată la inundaţii

Investiţie de peste 11,5 milioane de lei

Având în vedere gradul avansat de încărcare cu vegetaţie şi de colmatare a albiei râului Raznic, conducând astfel la o capacitate mică de transport a acesteia, au fost realizate lucrări care să asigure scurgerea, şi anume lucrări de amenajare a albiei pe o lungime totală de 15.425 m. Proiectul „Regularizare pârâu Raznic în zona localităţii Greceşti – confluenţă râu Jiu, judeţul Dolj” este cofinanţat din   Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, Axa prioritară 5 – „Implementarea infrastrcuturii adecvate de prevenire a riscurilor natural în yonele cele mai expuse la risc”, Domeniul major de intervenţie 1 – „Protecţia impotriva inundaţiilor”. Valoarea totală a proiectului este de  11.506.507 lei cu TVA, din care contribuţia Uniunii Europene este de 8.430.465 lei şi 3.076.042 lei contribuţia de la bugetul de stat.

„Scopul investiţiei este asigurarea continuităţii liniei de apărare eliminând pericolul inundării localităţilor Greceşti, Ţiu, Cernăteşti, Corniţa, Raznicu Oghian, Predeşti şi Breasta. Ţin să menţionez că recalibrarea albie minore a râului a fost prevăzută pentru mărirea capacităţii de transport a albiei râului, prin aceasta ducând la limitatarea inundaţiilor şi a efectelor acestora asupra malurilor râului. Lucrările de amenajare a albiei cursului de apă Raznic respectă criteriile şi principiile de evaluare a soluţiilor tehnice de proiectare în conformitate cu H.G.846/11.08.2010 şi Strategia Naţională de management a riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung”, a declarat Marin Talău, director A.B.A Jiu.

Încă două lucrări se află în derulare

În cei doi ani şi jumătate, cât a durat execuţia lucrărilor, a fost decolmatată albia minoră a Raznicului în vederea măririi capacităţii de transport, au fost realizate protecţii de mal în zonele în care sunt eroziuni ce pun în pericol obiectivele social-economice aflate în imediata vecinătate, precum şi supraînălţări ale malurilor în zonele în care nivelul maxim de calcul depăşeşte cota superioară a malurilor. Odată cu realizarea acestui proiect se asigură accesul în gospodării, protecţia construcţiilor din zonele adiacente malurilor şi drumurilor de pe raza celor opt localităţi. Totodată, asigurarea spaţiului vital pentru transportul debitelor mari lichide şi solide pe Raznic. Nu în ultimul rând, prin regularizarea pârâului se doreşte reducerea gradului de poluare a apelor subterane ca rezultat al producerii inundaţiilor pe raza localităţilor Greceşti, Ţiu, Cernăteşti, Corniţa, Raznic, Oghian, Predeşti şi Breasta.

Pe lângă acest proiect, ABA Jiu mai are în derulare alte două proiecte cofinanţate  din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene: „Aducerea la clasa de importanţă a digurilor de pe râul Jiu, pe sectorul Rovinari – Văleni, judeţul Gorj”  şi „Regularizare râu Şuşiţa, pe sectorul pod Ursaţi DN67D- pod DN67 Tg. Jiu – Drobeta Turnu Severin, judeţul Gorj.”