Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova şi Baroul Dolj au finalizat un nou proiect european

0
471
 • Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept , în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Baroul Dolj, anunță finalizarea proiectului POCU/626/6/13/132662, cu titlul ”Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți din domeniul Drept și Administrație Publică”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 cu o valoare de 4.348.459,50 lei.
  În calitatea de beneficiar, Facultatea de Drept – Universitatea din Craiova și, în calitate
  de Partener 1 al proiectului, Baroul Dolj, prin experții implicați, au implementat împreună
  activitățile proiectului și au obținut rezultatele propuse, astfel: Activitatea 3 ”Dezvoltarea, monitorizarea si implementarea unui program de parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea si implementarea unui sistem funcțional de stagii de practică la un potențial angajator, adresate studenților din domeniul drept si administratie publică”:
  – 345 de studenți care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă
  – 243 de studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant
  – 98 studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant
  – 292 studenti absolventi ai stagiilor de practică la un potențial angajator la încetarea
  calității de participant în proiect
  – 90 de parteneriate/convenţii de practică elaborate si incheiate până la finalizarea
  proiectului cu potentiali angajatori pe minim 36 de luni
  – 200 de studenti cu cele mai bune rezultate obtinute prin participarea la programe de
  învățare prin experiență practică (stagii de practica) premiati; Activitatea 4 ”Dezvoltarea si implementarea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua instituțiilor de învățământ
  superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ superior
  către mediul privat, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel
  regional /local”: un sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat
  către rețeaua instituțiilor de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ superior către mediul privat, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local; Activitatea 5 ”Dezvoltarea si implementarea unui Program de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii”: – un Program de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de
  competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii
  – 345 studenți absolventi ai Programului de servicii de consiliere și orientare
  profesională. Baroul Dolj, in calitate de Partener 1 al proiectului, a implementat exclusiv Activitatea 6 ”Dezvoltarea, monitorizarea si implementarea unui Program de formare de competente antreprenoriale prin întreprinderea simulată, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților”: un Program de formare de competente antreprenoriale prin întreprinderea simulată
  dezvoltat si implementat
  – 252 de studenți absolventi ai Programului de formare de competente antreprenoriale
  prin întreprinderea simulată