Sute de locuri în învăţământul liceal aşteaptă să fie ocupate

0
157

filiasi liceuCâteva sute de locuri au rămas neocupate, în învăţământul liceal de stat, iar în zilele de 1 şi 2 septembrie se va face repartizarea pe ceea ce mai este disponibil, conform metodologiei, în baza Hotărârilor Comisiei Judeţene de Admitere. Nu lipsesc poziţiile din formele de învăţământ vocaţional, „seral” şi cu „frecvenţă redusă”. Astăzi, începe întreg procesul, prin înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini şi probe de verificare a cunoştinţelor de limbi moderne, necesare admiterii în anul şcolar 2016/2017, în clasa a IX-a.

Comisia Judeţeană de Admitere a pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi, lista locurilor libere pentru etapa a III-a în învăţământul vocaţional şi pentru clasele cu program bilingv, în vederea susţinerii probelor de aptitudini, înscrierea având loc astăzi, 29 august. Candidaţii au de unde să aleagă: Liceul Teologic Adventist – profil teologie adventistă – cinci locuri; Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate din Craiova: instructor sportiv (fotbal, handbal , baschet) – 11 poziţii; Liceul „Voltaire” din Craiova („real” – matematică-informatică, bilingv – 14 locuri; „umanist” – bilingv română-franceză – un loc). Probele de aptitudini şi probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se vor susţine, în 30 şi 31 august, după un grafic bine pus la punct: în penultima zi a lunii în curs, la Liceul Adventist vor avea loc examenele scrise şi orale pentru specialităţile amintite, iar la Liceul „CFR” cele destinate sportivilor; pe 31 august, la „Voltaire” participând cei care doresc să-şi verifice competenţele în limbile moderne.

În unele unităţi grilă completă, în altele … deficit mare

Absolvenţii clasei a VIII-a , care nu au participat la nici o repartizare sau nu au fost repartizaţi în intervalele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior primelor etape şi solicită un loc în clasa a IX-a „învăţământ liceal”, vor fi repartizaţi de Comisia de Admitere Judeţeană, pe locurile rămase libere. Repartizarea se va face în perioada 1-2 septembrie. „Putem vorbi şi de zece elevi care şi-au depus cereri de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi de instituţii de învăţământ preuniversitar cu ocuparea tuturor poziţiilor. Dra, trebuie să ţinem cont şi de un alt aspect: în 2015, am avut 4.614 de absolvenţi înscrişi, iar în acest an – 4.076. Sunt şi unităţi unde s-a ocupat întreaga grilă, dar sunt şi altele unde nu este completată şi unde au mai rămas foarte multe locuri libere”, a precizat prof.  Mona Burcheşin, inspector în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj şi membru al Comisiei Judeţene de Admitere. La Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate din Craiova sunt scoase, pentru cea de-a III-a etapă, 76 de locuri (51 la „electronică”, celelalte la „electric”), la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova sunt câte 20 de disponibilităţi la aceleaşi discipline de la insituţia amintită anterior, iar la Liceul Tehnologic Auto mai sunt pregătite 19 locuri la profilul „electric” şi 30 la „mecanică”. Foarte bine stau Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” din Filiaşi şi Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Băileşti, cu structura ocupată în întregime, iar la Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova mai sunt patru locuri (câte unul la „ştiinţele naturii” şi „electromecanică”, unde, în vară ultimele note de admitere au fost 7,25, respectiv 5,18, şi două la „matematică-informatică” – cu notă de plecare din 7,24). La Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” din Craiova mai este un post la „estetică”, unde, anterior, s-a intrat cu 5,28; la Liceul „Traian Vuia” va fi bătaie pe o poziţie la „ştiinţele naturii” – cu 7,14 în vară ; Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea  aşteaptă să completeze grila, cu un loc, la „filologie” (5,64 nota minimă de admitere anterioară) – toate aceste instituţii având şi alte disponibilităţi, dar am ales concurenţa cea mai mare, dar nu se poate trece cu vederea peste Liceul Teoretic din Bechet, unde pentru mai este un singur loc la „mate-info”, după ce, acum două luni, s-a intrat cu 5,21.bailesti liceu

Multe locuri rămase neocupate la „seral” şi „frecvenţă redusă”

Au rămas foarte multe locuri neocupate şi la „seral” şi „frecvenţă redusă”. Astfel, Liceul „Matei Basarab” din Craiova are 41 de poziţii, Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova are 55 de locuri, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova – 28, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” din Craiova – 28, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din Craiova – 28, Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova – 26, Colegiul Tehnic Energetic din Craiova – 22, Liceul Teoretic din Amărăştii de Jos – 13 şi Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” din Filiaşi 28. Înscrierea în aceste forme de educaţie a candidaţilor din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016/2017 se va face la ISJ Dolj, depunerea dosarelor având punct terminus data de 1 septembrie, ora 14:00.  Repartizarea candidaţilor se va face în două etape: prima este destinată celor care vor fi distribuiţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi a opţiunilor, după ce au susţinut examenele naţionale pentru clasa a VIII-a; cea de-a doua se va adresa celor care nu au participat la astfel de examinări.