Peste opt milioane de lei, cuantumul plăţilor de stat pentru ajutoarele la încălzire, în Dolj

0
174

A fost făcut cunoscut cuantumul plăţilor efectuate de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Dolj, în ceea ce priveşte acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece, în perioada noiembrie 2016 – 2017. Sumele sunt foarte importante, dar sunt scăderi la încălzirea termică, pe gaze şi pe energie electrică, însă sunt creşteri la cea pe combustibili solizi şi lichize, perioada de referinţă fiind 2015 – 2016.

marius simcelescu
Marius Simcelescu

 Cadrul legislativ care reglementează derularea programelor de acordare a a jutoarelor de încălzire a locuinţei, pentru sezonul rece noiembrie 2016 – martie 2017, este OUG nr. 70/2011 privind unele măsuri de protecţie socială, modificată şi completată, şi HG nr. 920/2011, privind normele metodologice de aplicare a primului act normativ. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistemul centralizat, energie electrică, gaze naturale, lemne şi cărbuni. „Aceste ajutoare se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire şi anume pentru cel utilizat în principal. De asemenea sprijin au beneficiat familiile şi persoanele singure, al căror venit net mediu lunar este de maximum 615 lei/persoană. Cuantumul ajutoarelor variază între 240 de lei pentru familii şi persoane singure, cu venituri de până la 155 de lei/persoană, şi 48 de lei pentru cei care au până la 615 lei pe fiecare om. La energia electrică, sprijinul a fost pentru cei care nu deţin altă sursă de încălzire şi pentru cei care, , din motive tehnologice sau economice, au fost debranşaţi. La „gaze naturale” s-a menţinut plafonul de 615 lei. Demn de remarcat este şi faptul că, la „termic”, în regim centralizat, a fost păstrat gradul de compensare procentuală a contravalorii consumului de energie electrică – între 90% pentru familii sau persoane care au venit mediu net lunar de maximum 155 de lei şi 50% pentru ceilalţi. Pentru cei singuri, cu câştiguri de 786 – 1.082 de lei, compensarea este de 10%”, a precizat  Marius Simcelescu, director executiv al AJPIS Dolj.

Anchete sociale diferenţiate

Sunt şi alte aspecte legale care trebuie făcute cunoscute, Astfel, unul dintre ele este cel referitor la încălzirea cu energie electrică: în termen de 15 zile lucrătoare, de la data înregistrării cererii la primărie, este obligatorie efectuarea unei anchete sociale. În cazul beneficiarilor de ajutor social şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei care solicită acest sprijin, ancheta socială se desfăşoară numai în situaţia în care au trecut mai mult de trei luni de la ultima actualizare a informaţiilor. Pentru celelalte sisteme de încălzire, ancheta socială se efectuează numai dacă există suspiciuni asupra solicitantului. Ca să ia bani bugetari, cel care cere trebuie să facă dovadă că nu depăşeşte limitele: bunurile deţinute, constând în culturi de teren, animale şi păsări, a căror valoare netă de producţie anuală este de până la 1.000 de euro pentru persoane singure, sau de maximum 2.500 de euro pentru familie, pot conduce la primirea subvenţiilor. Evaluarea are loc conform unui algoritm utilizat la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţiile Agicole Judeţene, iar valoarea netă de producţie anuală nu se ia în calculul efectiv al menitului mediu lunar.

Cereri multe, bani pe măsură

În sezonul precedent, AJPIS Dolj a făcut mai multe plăţi, aşa cum spune legislaţia. Pentru energie termică, au fost depuse peste 8.000 de cereri, sumele solicitate depăşind 3,5 milioane de lei; la gaze naturale – 1.551 de cereri, cu un cuantum de puţin peste un milion de lei, ; la „electric” – 292 de dosare, plata fiind de aproximativ 98.000 de lei; combustibili solizi şi lichizi – peste 34.500 de cereri, pentru care s-au alocat 3,6 milioane de lei. „Din analiza datelor prezentate, rezultă că, între noiembrie 2016 – martie 2017, faţă de perioada anului anterior, a scăzut numărul cererilor pentru încălzirea termică, gaze naturale şi electrică, dar a crescut cel al metodei cu combustibili solizi”, a mai spus Marius Simcelescu.