În Uniunea Europeană: Rata şomajului se situează la cel mai scăzut nivel din decembrie 2008

0
163

Cu peste 234 milioane de persoane în câmpul muncii, rata ocupării forţei de muncă nu a fost niciodată atât de ridicată în Uniunea Europeană. De asemenea, rata şomajului se situează la cel mai scăzut nivel din decembrie 2008, potrivit unei analize anuale a Comisiei Europene, zilele trecute.

Vizita premierului Calin Popescu-Tariceanu in judetul Vaslui: vizitarea fabricii de confectii Barlad.
Vizita premierului Calin Popescu-Tariceanu in judetul Vaslui: vizitarea fabricii de confectii Barlad.

Ediţia din acest an a ESDE (Analiza anuală privind situaţia socială şi ocuparea forţei de muncă) confirmă tendinţele pozitive de pe piaţa muncii şi din domeniul social şi, în acelaşi timp, atrage atenţia asupra necesităţii unei echităţi între generaţii. Această analiză anuală arată încă o dată că ne-am angajat ferm pe calea stimulării creşterii economice şi a creării de locuri de muncă. Totuşi, tinerii de astăzi şi copiii lor se pot regăsi într-o situaţie mai puţin favorabilă decât cea a părinţilor lor şi nu ne dorim acest lucru. Este necesară o acţiune rapidă. În ceea ce priveşte Pilonul european al drepturilor sociale, dorim să menţinem şi să îmbunătăţim standardele sociale şi condiţiile de viaţă pentru generaţiile viitoare…”, a declarata Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi mobilitatea forţei de muncă.

Zece milioane de locuri de muncă

          angajaţi1Începând din 2013, în UE au fost create 10 milioane de locuri de muncă. Însă, dincolo de progresele sociale şi economice generale, există dovezi care arată existenţa unei presiuni deosebit de mari asupra generaţiilor mai tinere: ele tind să întâmpine mai multe dificultăţi în găsirea unui loc de muncă şi sunt mai expuse la forme de muncă atipice şi precare, inclusiv la contracte temporare, ceea ce poate duce la reducerea nivelului lor de protecţie socială. Ele sunt, de asemenea, susceptibile de a primi pensii mai mici, în raport cu salariile. Aceste provocări pot avea consecinţe negative asupra ratelor de fertilitate şi, prin urmare, asupra sustenabilităţii sistemelor de pensii şi a creşterii economice, mai ales în contextul în care se preconizează că populaţia în vârstă de muncă va scădea cu 0,3% în fiecare an, până în 2060.

Partenerii sociali pot aduce o contribuţie majoră

          angajaţiFactorii de decizie pot anticipa şi atenua efectele acestor evoluţii în mai multe moduri. Astfel, trebuie valorificat la maximum potenţialul uman de pe piaţa muncii. Eforturile politice destinate creşterii fertilităţii şi gestionării eficiente a migraţiei pot avea, de asemenea, efecte pozitive în acest context, la fel ca sprijinirea inovării şi creşterea eficienţei cheltuielilor pentru investiţii. Totodată, partenerii sociali pot aduce o contribuţie majoră la reducerea decalajului dintre lucrătorii mai tineri şi cei mai în vârstă. Analiza anuală privind situaţia socială şi a ocupării forţei de muncă în Europa prezintă cele mai recente tendinţe sociale şi privind ocuparea forţei de muncă şi examinează provocările viitoare, precum şi posibilele răspunsuri în materie de politici. Ea este principalul raport al Comisiei Europene în domeniu.