Oltenii calificaţi în construcţii pot obţine contracte de muncă în Israel

0
145

Doljenii pot obţine locuri de muncă în construcţii, în Israel. Asta dacă au pregătirea necesară şi actele doveditoare. Experienţa este un plus în obţinerea unui job bine plătit în acest domeniu. Angajarea se face în baza Protocolului privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, încheiat la 24 iunie 2014 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Israel.

Protocolul este pus în aplicare de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România şi Autoritatea pentru Populaţie, Emigrare şi Frontieră din Israel. Persoanele interesate trebuie să aibă calificare/experienţă în meseriile: dulgheri pentru cofraje de construcţie industrializată (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie); fierari – betonişti, îndoirea fierului (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie); zidari – faianţari, acoperirea podelelor şi pereţilor cu faianţă (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie) şi nu în ultimul rând, zidari – tencuitori pentru lucrări de tencuit.

Apţi fizic de muncă intensă în condiţiile climatice specifice statului de destinaţie

De asemenea, cei interesaţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să nu fi lucrat anterior în Israel; să nu aibă rude de gradul I care lucrează deja în această ţară, cu excepţia fraţilor; să nu aibă cazier judiciar; să fie apţi psihic şi fizic de muncă intensă în condiţiile climatice specifice statului de destinaţie, inclusiv muncă la înălţime şi manipulare de greutăţi şi să nu sufere de anumite boli cronice. «Persoanele interesate se pot înscrie la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă sau a municipiului Bucureşti din raza de domiciliu, cu următoarele documente:  cerere tip;  declaraţie – tip bilingvă; copie Carte de identitate; copie Paşaport, dacă au; copii ale actelor de studii şi de calificare (toate paginile scrise), dacă au; copii ale documentelor care atestă experienţa, vechimea în muncă, dacă au», se precizează într-un comunicat de presă al AJOFM Dolj. Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 luni. Salariu lunar minim brut estimat este de 1.540 dolari americani.