Romii crează intreprinderi sociale de reciclare a materialelor de ambalaj

0
12

Fundaţia Paem Alba implementează, pe o durata de 36 luni, în parteneriat cu Asociaţia PAKIV România şi Techniki Ekpedeftiki Kentro Epagelmatikis Katartisis S.A.(Grecia) proiectul Romii crează intreprinderi sociale de reciclare a materialelor de ambalaj „ROMA-RE”, în cadrul Fondului Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În acest sens, la Craiova a avut loc săptămâna trecută Conferinţa Regională de promovare a Structurilor economiei sociale Regiunea Sud-Vest din cadrul proiectului Romii crează intreprinderi sociale de reciclare a materialelor de ambalaj „ROMA-RE”.  Prin activităţile proiectului se urmăreşte crearea a cinci întreprinderi sociale în care vor lucra 120 de persoane de etnie romă, care vor contribui la eliminarea excluziunii sociale şi ocupaţionale de pe piaţa muncii a persoanelor de etnie romă. Înfiinţarea întreprinderilor sociale pentru colectarea, gestionarea şi reciclarea materialelor de ambalaj reprezintă o provocare şi contribuie la promovarea integrării active pe piata muncii şi în societate, a grupurilor vulnerabile. “În prezent, în cadrul proiectului, funcţionează cinci structuri de sprijin regionale (Alba Iulia, Bucureşti, Cluj Napoca, Iaşi şi Craiova), care oferă persoanelor de etnie romă servicii gratuite şi integrate: consiliere (socială, psihologică, juridică şi antreprenorială), asistenţă-orientare profesională; programe de pregătire iniţială (viitori antreprenori sociali şi viitori angajaţi în întreprinderea socială) care vor cuprinde alfabetizare, redactare CV, competenţe de comunicare,  cunoştinţe privind drepturile sociale şi profesionale (durata 80 ore, se vor desfăşura în perioada mai-iulie 2012); programe de formare pentru antreprenori social-candidaţi şi/sau viitori angajaţi în întreprinderea socială, pe teme privind economia socială şi antreprenoriatul social. înfiinţarea întreprinderilor sociale de către grupurile vulnerabile (Plan de afaceri, principii de bază aferente organizării/funcţionării întreprinderii, colectarea/gestionarea materialelor de ambalaj); sprijinirea şi dezvoltarea reţelelor între întreprinderile sociale existente, nou înfiinţate şi alte tipuri de întreprinderi”, a explicat Vasile Voicu Bora, Preşedintele Fundaţiei PAEM Alba.

 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă eliminarea excluziunii sociale şi ocupaţionale, de pe piaţa muncii a persoanelor de etnie romă, prin asigurarea egalităţii de şanse şi combaterea discriminării, constituirea structurilor de sprijin (centrelor de resurse) pentru structurile economiei sociale şi înfiinţarea întreprinderilor sociale care vor contribui la promovarea integrării pe piaţa muncii şi în societate a grupurilor vulnerabile, precum şi promovarea conceptului de dezvoltare durabilă.

 

Proiectul are un buget în valoare totală de 20.840.071,00 RON, din care asistenţa financiară nerambursabilă 20.423.269,00 RON reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului, iar contribuţia solicitantului şi partenerilor este de 416.802 RON, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.