Cursuri de antreprenoriat şi consiliere profesională pentru 400 de studenţi

0
219

Universitatea din Craiova împreună cu Asociația CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia lansează un proiect care se adresează studenţilor care vor să-şi dezvolte spiritul antreprenorial  şi competenţele profesionale.

Proiectului “PRAIS – Practica în cadrul unei întreprinderi simulate de prestări servicii pentru organizațiile non-profit” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 2 – „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1. – „Tranziția de la școală la viața activă”.

„Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților și dezvoltarea competentelor profesionale, prin integrarea și aplicarea interdisciplinară a cunoștințelor dobândite în pregătirea academică în cadrul unei întreprinderi simulate de prestări servicii pentru organizațiile non-profit. Întreprinderea va acționa pe termen lung ca o interfață între studenții Universității din Craiova și o parte din potențialii lor viitori angajatori, organizațiile non-profit din Oltenia. Astfel, întreprinderea simulată va genera ca efect pozitiv pe termen lung ușurarea tranziției studenților și masteranzilor universității către primul lor loc de muncă în sectorul non-profit (care are un mare potențial de dezvoltare in România)”, precizează un comunicat de presă al Universităţii din Craiova.

Grupul-ţintă este alcătuit dintr-un număr de 400 de studenți ai Universității din Craiova ce vor fi asistați prin servicii de consiliere, orientare şi îndrumare profesională timp de 12 luni. Dintre aceștia, 200 de studenți vor participa la stagii de pregătire practică în cadrul întreprinderii simulate. Studenții vor fi selectați  pe baza unor criterii obiective de performanţă profesională și vor beneficia de un program integrat de consiliere profesională şi stagii complexe de practică.

 Asociaţia CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 cu misiunea de a contribui la dezvoltarea societăţii civile în Oltenia prin sprijinirea organizaţiilor non-profit din regiune.