Peste 30 milioane de lei alocate pentru lucrări de construcţii şi dotări cu echipamente pentru patru bănci de sânge

0
108

bani1Guvernul a aprobat printr-o Hotărâre, alocarea sumei de 30,1 milioane de lei, pentru anii 2017-2018, necesară Ministerului Sănătăţii, în vederea îndeplinirii obiectivelor din cadrul unui proiect PHARE (Proiectului PHARE 2006/018-147.03.11) pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge – unităţile de transfuzie din spitale – utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane. Proiectul urmăreşte creşterea numărului de intervenţii pentru transplantul de organe, ţesuturi (în special piele pentru arsuri) şi celule, destinat pacienţilor aflaţi pe listele de aşteptare, precum şi scăderea cheltuielilor cu tratamentul unor boli cronice.

Fondurile sunt necesare lucrărilor de construcţii, dotări cu echipamente şi servicii de auditare a achiziţiilor pentru patru bănci de ţesuturi şi celule umane în Bucureşti, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, care să asigure tratament de urgenţă pentru pacienţii care necesită transplant de ţesuturi, evitându-se astfel importul şi amânarea riscantă a aplicării tratamentului. Astfel, proiectul va asigura o creştere a calităţii asistenţei medicale de specialitate, prin soluţii terapeutice moderne, pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, care nu va mai fi nevoită să se adreseze unor bănci de ţesuturi / celule şi clinici specializate din alte ţări.

Sumele alocate sunt destinate contractării şi implementării componentelor necontractate din cadrul proiectului PHARE.

Banii vor fi alocaţi din bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii, prin virări de credite bugetare de la celelalte tipuri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol, astfel: pe anul 2017 vor fi alocaţi 29,78 milioane lei şi 0,32 milioane lei pentru 2018.

De asemenea, continuarea implementării proiectului PHARE în România va armoniza activitatea în domeniul băncilor de sânge, unităţilor de transfuzie din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane cu celelalte state din Uniunea Europeană, evitându-se aplicarea procedurii de infringement României pentru domeniul „utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane„ . În lipsa continuării proiectului şi a unui control eficace în domeniile menţionate, relaţia inter-europeană cu celelalte reţele de Bănci de ţesuturi şi celule devine imposibilă, contrar Directivelor Europene. Termenul de transpunere a directivei 23/2004/EC privind standardele de calitate pentru activitatea de transplant de ţesuturi şi celule a fost 31 august 2008.

Informaţii suplimentare:

Prin Hotărârea de Guvern nr. 296 din aprilie 2016 au fost aprobate sumele necesare pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor UE privind băncile de sânge – unităţile de transfuzie din spitale – utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane. În luna august 2016, ca urmare a rectificării bugetare a fost alocată Ministerului Sănătăţii suma necesară continuării implementării acestui proiect. Întrucât procedurile de achiziţie nu s-au finalizat până în noiembrie 2016, pentru continuarea implementării proiectului a fost necesară modificarea hotărârii în acest sens.