Examen pentru obţinerea titlului de specialist, organizat la Craiova

0
84

Ministerul Sănătăţii organizează la data de 3 iunie a.c. examen pentru obţinerea titlului de specialist pentru biologii, chimiştii şi biochimiştii încadraţi în unităţile sanitare şi de cercetare știinţifică medicală. Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Timişoara și Târgu Mureş.

La acest examen se pot prezenta biologii, chimiştii şi biochimiştii care au minimum patru ani vechime de încadrare în sectorul sanitar şi în specialitatea solicitată, cu excepţia specialităţii Managementul calităţii în laboratoarele medicale. Pentru specialitatea Managementul calităţii în laboratoarele medicale, candidaţii vor îndeplini următoarele condiţii: absolvent al studiilor superioare în profil biologie/chimie/biochimie; patru ani vechime în sistemul sanitar, ca biolog, chimist, biochimist; masterat în domeniul managementul calităţii, cu durata de minimum două semestre, aplicabil laboratoarelor medicale şi cuantificabil în programul de pregătire profesională continuă sau patru cursuri în domeniul managementului calităţii indiferent de durata acestora, aplicabile laboratoarelor medicale; certificat de membru al organizaţiei profesionale – OBBCSSR.

Examenele vor consta dintr-o probă teoretică (scrisă) şi o probă practică, în funcţie de tematica specialităţii, conform celor prevăzute în tematicile de examen aprobate în anul 2013, respectiv 2014 pentru specialitatea Biochimie medicală. Tematicile sunt publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la rubrica: Informare – Cursuri, concursuri, examene.

Media minimă de promovare este 7,00

Notarea candidaţilor se face cu note de la 1 la 10 pentru fiecare probă de examen. Fiecare probă în parte este eliminatorie dacă nu se obţine minimum nota 7,00. Media minimă de promovare pentru acest examen este 7,00. Dosarele de înscriere pentru examen se vor depune în perioada 24 aprilie – 5 mai a.c. inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din strada „George Vraca” nr. 9, sector 1, Bucureşti.

Dosarele pot fi transmise şi prin servicii poştale pe adresa mai sus menţionată, tot în perioada 24 aprilie – 05 mai a.c. inclusiv, data poştei. Arondarea candidaţilor pe centre universitare şi specialităţi, va fi comunicată prin afişarea pe internet pe site-ul www.ms.ro, la data de 14 mai a.c. la rubrica Informare – Cursuri, concursuri, examene. Listele candidaţilor ale căror dosare de înscriere sunt admise pentru această sesiune, precum şi Preşedintele comisiei, data, locul şi ora de prezentare la examen, se vor publica la data de 28 mai a.c., pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Informare – Cursuri, concursuri, examene.