Burse universitare prin Sprijin European pentru doctoranzi şi post-doctoranzi

0
313

Universitatea din Craiova a lansat ieri proiectul strategic „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi şi Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)”. Bugetul total eligibil al proiectului este de 12.990.217 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă aprobată este de 12.730.412,66 lei.

Durata de implementare este de 18 luni, partenerii instituţionali în cadrul acestuia fiind Universitatea din Craiova (în calitate de lider de proiect), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Vest din Timişoara. Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea programelor de cercetare doctorală şi post-doctorală prin acordarea de sprijin financiar şi instituţional pentru participarea doctoranzilor şi cercetătorilor post-doctorat la astfel de programe, ca modalități de creștere a atractivității pentru inițierea și dezvoltarea unei cariere în cercetare.

Burse lunare de 1.800 lei, respectiv 3.700 lei

Proiectul își propune două obiective specifice: îmbunătățirea participării, creşterea atractivității și motivației pentru cariera în cercetare prin sprijinirea financiară, instituțională și științifică a doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat; dezvoltarea rețelelor între universități, centre de cercetare și întreprinderi și consolidarea legăturilor dintre învățământul superior, cercetare și mediul de afaceri. Grupul ţintă din cadrul proiectului este format din 80 de doctoranzi (din care 30 de doctoranzi ai Universității din Craiova) și 90 de cercetători postdoctorat (din care 40 de cercetători postdoctorat ai Universității din Craiova) de la nivelul celor patru parteneri instituţionali pentru următoarele domenii de cercetare: tehnologiile societății informaționale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea și siguranța alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse și procese inovative, spațiu și securitate și cercetări socio-economice și umaniste. Pe durata proiectului doctoranzii și postdoctoranzii vor beneficia de sprijin financiar pentru cercetare, concretizat în burse lunare de 1.800 lei (pentru doctoranzi) și 3.700 lei (pentru postdoctoranzi), precum și de posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate interna și internațională în institute de cercetare și universități din Uniunea Europeană. De asemenea, cercetătorii vor beneficia de sprijin financiar pentru participarea la conferințe, seminarii internaționale legate de obiectul cercetării, în spațiul UE sau în România.