Derogări pentru vehiculele grele de marfă care funcţionează cu combustibili alternativi

0
142

Potrivit solicitării Comisiei Europene, România, Cipru şi Cehia trebuie să comunice măsurile naţionale de transpunere a normelor europene actualizate privind greutăţile şi dimensiunile maxime ale anumitor vehicule rutiere (Directiva 2015/719/UE). Aceste norme, care privesc traficul internaţional, joacă un rol important pentru funcţionarea pieţei interne şi pentru libera circulaţie a mărfurilor în Europa.

Printre altele, directiva introduce derogări pentru vehiculele grele de marfă cu performanţe aerodinamice sporite sau pentru cele care funcţionează cu combustibili alternativi. Acest fapt oferă stimulente pentru utilizarea unor vehicule mai puţin poluante, care pot fi mai lungi sau mai grele decât vehiculele convenţionale. Directiva ar fi trebuit să fie pusă în aplicare de statele membre până la 7 mai 2017. Toate statele membre în cauză au acum la dispoziţie două luni pentru a notifica Comisiei toate măsurile luate pentru a asigura punerea în aplicare integrală a directivei. În caz contrar, Comisia poate trimite aceste cazuri în faţa Curţii de Justiţie a UE.

          Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Comisia Europeană urmăreşte acţionarea în justiţie a statelor membre care nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin în temeiul legislaţiei UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare şi domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislaţiei UE, în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor. Principalele decizii adoptate de Comisie în luna ianuarie includ 21 de scrisori de punere în întârziere67 de avize motivate ş8 trimiteri în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Totodată, Comisia închide 86 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluţionate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.