Arhivarea de la OIRPOSDRU SV Oltenia, dată exemplu în ţară

2
147

Obiectivele propuse în cadrul proiectelor implementate de OIRPOSDRU SV Oltenia vor duce la creşterea gradului de flexibilitate a pieţei muncii, îmbunătăţirea accesului pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate sau dezvoltarea antreprenoriatului în judeţul Dolj. Mihaela Mocanu, directorul executiv al OIRPOSDRU SV Oltenia ne-a precizat ieri, că pe parcursul anului care se va încheia peste câteva zile au fost semnate 11 contracte de grant pe Domeniul Major de Intervenţie 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare şi au fost analizate şi soluţionate un număr de 413 Notificări şi 130 de Acte Adiţionale la contractele de finanţare gestionate de instituţia noastră. „Ca urmare a modificării cotei de prefinanţare, nerespectării legislaţiei în vigoare şi implementării necorespunzătoare au fost reziliate un număr de şase contracte. Pentru o implementare optimă a proiectelor au fost organizate lunar întâlniri cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă, în cadrul cărora s-au discutat principalele probleme întâmpinate de aceştia. Au fost procesate 21 de cereri de prefinanţare în valoare de 14.905.659 RON şi 132 de cereri de rambursare a cheltuielilor în valoare de 22.845.532 RON şi au fost verificate şi aprobate 132 de Rapoarte Tehnico Financiare întocmite de beneficiari şi au fost efectuate un număr de 44 de vizite la faţa locului pentru a verifica dacă situaţiile prezentate în raport coincid cu ce există la faţa locului. Şi vreau să subliniez faptul că au fost arhivate toate documentele rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate în anul 2010” a precizat Mihaela Mocanu.

57 de proiecte în implementare

În acest moment O.I.R.P.O.S.D.R.U SV Oltenia are în implementare un număr de 57 proiecte cu o valoare a finanţării nerambursabile de 269.583.242 RON, şi a finalizat  un număr de 24 de proiecte cu o valoare a finanţării nerambursabile de 46.273.891 RON. „Se preconizează ca anul următor Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane să mărească numărul Domeniilor Majore de Intervenţie gestionate de O.I.R.P.O.S.D.R.U. SV Oltenia cu încă două, şi anume DMI 5.2 “Promovarea  sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” şi DMI 6.1 “Dezvoltarea  economiei sociale”. La nivel naţional valoarea contractelor aprobate cu finanţare din FSE prin POSDRU este de 80% din alocarea U.E. 2007 – 2013 iar valoarea plăţilor către beneficiari este de aproximativ 22%  din alocarea U.E. 2007 – 2013” a mai spus Mihaela Mocanu.

Mihaela Mocanu

Mihalea Mocanu, directorul executiv al OIR POS DRU SV Oltenia :

„Avand în vedere numărul mare de proiecte depuse de către potenţialii beneficiari ori de câte ori se deschide o linie de finanţare în cadrul POSDRU este un semnal ca acest program este cunoscut bine de către organizaţiile eligibile, ca urmare OIRPOSDRU SV Oltenia îşi propune pentru următorul an să înceapă o caravană în regiune în care să fie diseminate rezultatele proiectelor finalizate, inclusiv cu prezentarea unor proiecte ca exemple  de bună practică”.

 

2 COMENTARII

  1. buna ziua!

    Am citit articolul pentru a afla cui apartine aceasta cladire frumoasa.Poate as fi aflat asta si as fi inteles cate ceva din ce a scris acest saracn de ziarist daca mentiona macar o dat ce inseamna si aici iau cu copy-paste OIRPOSDRU SV Oltenia,In rest numai date tehnice pe care nu le pricepe nici chiar d-na bulugeanu.
    Concluzie:o alta institutie de tocat banii nostri.

  2. Inseamna ca nu prea cititi presa, ca despre aceasta institutie s-a tot vorbit. Si mamaie daca vrea sa aceeseze fonduri stie unde trebuie sa se adreseze. |Dar e mai usor sa jignesti, decat sa te informezi. Romanul tot roman!

Comments are closed.