”Eco-Student în Dolj”

0
94

Asociația Centrul Regional de Voluntariat (C.R.V.) anunță finalizarea activităților proiectului ”Eco-Student în Dolj”. Acest proiect a fost implementat prin intermediul finanțării nerambursabile a Consiliului Județean Dolj, alocată pentru activități non-profitși și-a propusrealizarea unei acțiuni ample de ecologizare la nivelul județului Dolj, dar și educarea spiritului civic și de acțiune locală.

Proiectul ”ECO-STUDENT în DOLJ”, implică probleme de mediu reale și  identificate la nivelul judetuluiși abordează rezolvarea acestora prin voluntariat și implicare comunitară. Astfel, echipa de proiect a CRV, alături de tineridin comunitatea locală, a realizat un plan general de acțiune pentru reducerea riscului de poluare.Acestia s-auimplicatși au dezvoltat o serie de activități, actionândca agenți de multiplicare și informare.

Cei 60 de voluntari au identificatși analizatproblemelede mediu din comunitățile din mediul rural, astfel prin implicarea acestora și a persoanelor din comunitatea locală s-au realizat acțiuni clare de ecologizare .

”Eco-Student în Dolj”,  a implicat o puternică latură educativă, motivându-i pe oameni să nu mai arunce deşeurile la întâmplare și să păstreze curat mediul în care trăiesc. De asemenea, s-a avut în vedere conștientizarea cetățenilor pentru a transmite un comportament eco-civic și către celelalte categorii de cetățeni ai comunitatilor, mai puțin informați în acest sens.

Prin acest proiect, echipa de implementare a reușitsă atingă mai multe obiective:

  • realizarea unei hărți a zonelor contaminate;
  • curățarea celor mai afectate locuri;
  • implicarea comunităților locale;
  • corectarea comportamentelor agresive asupra mediului;
  • promovarea atitudinii prietenoase față de mediu.