Peste 1.600 de elevi din Dolj, beneficiari ai bursei „Bani de liceu”

0
282
Şi în acest an, va continua acordarea unor stimulente financiare elevilor, conform programului „Bani pentru liceu”.  În judeţul Dolj, peste 1.600 de elevi vor primi acest ajutor financiar.

Banii , 250 de lei lunar, sunt destinaţi celor care urmează cursurile liceale, la forma de învăţământ de zi. Nu toţi beneficiază de stimulente, trebuid să fie îndeplinite mai multe condiţii pentru a intra în posesia lor. Astfel, sunt eligibili doar cei care provin din familii al căror venit pe membru de familie nu poate depăşi 500 de lei lunar. Atât cuantumul ajutorului, cât şi plafonul maxim de acordare au fost majorate anul trecut. Conform precizărilor făcute de prof.  Monica Leontina Sună, inspector general al învăţământului doljean, de la creşterea plafonului a fost majorat şi numărul elevilor din Dolj care vor primi bursa, ajungând la 1.618 beneficiari.  „Bani de liceu” se acordă din 2004 şi se acordă pe toată durata studiilor, începând din septembrie elevii primind ajutorul financiar. Pentru a intra în posesia banilor, venitul brut lunar pe membru de familie se stabileşte luându-se în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate în ultimele luni anterioare depunerii cererilor, fiind exceptate alocaţiile de stat, cele suplimentare pentru familiile cu mai mulţi copii, bursele de studii sau sociale.