Sprijinul financiar pentru apicultori continuă

0
198

Potrivit unei Hotărâri de Guvern postată pe site-ul MADR şi aflată în dezbatere publică, valoarea sprijinului financiar, prin bugetul Ministerului Agriculturii, alocat pentru Programul Naţional Apicol va fi pentru anul viitor în valoare de 14.822.318 de lei. Iniţiativa este oportună, mai ales că, temperaturile caniculare par să fie principala cauză a mortalităţii albinelor din acest an. În Dolj, pierderile au ajuns la 40% din efective.

Totalul sprijinului financiar alocat pentru Programul Naţional Apicol în perioada 2014-2016 este de 44.658.750 lei, fiind împărţită astfel: pentru anul 2014, 14.852.830 lei; pentru anul 2015, 14.983.602 lei şi pentru anul 2016, 14.822.318 lei.

Pentru a beneficia, anual, de ajutorul financiar, apicultorii trebuie să aibă unele documente: cerere unică de solicitare, în care menţionează acordul pentru achiziţia produselor şi/sau pentru derularea sprijinului financiar aferente măsurilor prevăzute în Program, prin intermediul aceleiaşi forme asociative; declaraţie pe propria raspundere din care să reiasă că aceştia nu au mai solicitat sprijin financiar prin intermediul altei forme asociative, respectiv că achiziţionează mătcile, roiurile pe faguri şi/sau familiile de albine prin Program, în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanţare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din măsurile agricole de investiţii finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) şi data acordării ultimei plaţi pentru finalizarea investiţiei.

Acte justificative, cu toptanul

Mai sunt necesare: copia actului de identificare – B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice; copia certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comertului, dupa caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare; copia adeverinţei care să ateste proprietatea şi numarul familiilor de albine înscrise în registrul agricol, la data solicitării acesteia, eliberată de consiliul local.

Copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei trebuie să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz. La aceasta se mai alătură copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat înainte de depunerea cererii de solicitare la sediul formei asociative de către Direcţia Judeţeană Sanitar-Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/unitatea şi copia ordinului de deplasare eliberat de forma asociativa din care face parte apicultorul, din care să rezulte că acesta a efectuat deplasarea în pastoral până la data depunerii cererii unice prevazuta la lit.a), avizat şi datat de către consiliul local.

Stupii, înlănţuiţi informatic

De asemenea, prin prezentul proiect se elimină din Program acţiunea „Realizarea sistemului informatic pentru înregistrarea stupilor”. Decizia s-a luat pentru că, după aprobarea Programului prin Decizia Comisiei Europene nr.5.126 din 12 august 2013, formele asociative din domeniu au propus realizarea sistemului informatic menţionat anterior din fonduri de la bugetul de stat.

Banii acordați pot fi folosiţi pentru realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupilor; achiziționarea de medicamente; achiziționarea de mătci, roiuri pe faguri și/ sau familii de albine pentru apicultura convențională sau ecologică; achiziționarea de stupi în vederea reformării stupilor uzați în urma deplasării acestora în pastoral; decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii.

Decontarea medicamentelor este întârziată

Conform art.8 din Regulamentul nr.1366/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr.1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din sectorul apicol, „statele membre îşi pot modifica programele apicole aprobate înainte de 1 ianuarie 2014 pentru a include noile măsuri privind sectorul apicol enumerate la articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.” În acest sens, prin prezentul proiect, se introduce decontarea tuturor medicamentelor folosite pentru tratarea albinelor, deoarece această măsură este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, la art.55, alin.(4), lit.b), respectiv „combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei”.

 Pe teren lucrurile sunt văzute, însă, altfel. “Anul 2015 este bun la salcâm, dar foarte prost la floarea-soarelui. În loc să ne facem treaba pe teren, iată cât trebuie să muncim pentru hârtiile cerute de autorităţi. Spre exemplu, subvenţionarea medicamentelor se face după 6-7 luni de la achiziţionarea lor de apicultor şi, din sumă, se scade TVA-ul”, ne-a menţionat Ilie Caşotă, vicepreşedinte al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, filiala judeţeană Dolj.

Obligaţi să se asocieze

Documentul mai menţionează că, în urma controalelor efectuate de către reprezentanţii instituţiilor naţionale şi europene cu atribuţii în verificarea modului de derulare a măsurilor prevăzute în Program, la recomandarea acestora, s-a introdus obligativitatea formelor asociative de a deţine la sediul acestora şi documentele prevăzute de legislaţia naţională de constituire şi funcţionare a formelor asociative.

Cu mâna întinsă

Asociaţia Crescătorilor de Albine Dolj solicită, printr-o informare, Instituţiei Prefectului Dolj un sprijin financiar în valoare de 10 lei/familia de albine. Valoarea ar fi utilă să acopere parţial cheltuielie efectuate pentru completarea rezervelor de iernare necesare supravieţuirii familiilor de albine până în primăvara anului următor. “Cu perioada prelungită de secetă, care s-a manifestat încă din timpul ultimului cules şi anume începutul lunii iulie, nu se poate asigura hrana pentru perioada de iernare pentru 50% din efectivul de familii de albine din Dolj”, se precizează în informarea A.C.A. Dolj înregistrată sub nr. 8325/14.08.2015 la Instituţia Prefectului Judeţului Dolj.

În Dolj sunt aproximativ 50.000 de familii de albine, dintre care 35.000 sunt cuprinse în Asociaţia Crescătorilor de Albine Dolj. Potrivit conducerii acestei asociaţii, cel mai bun an apicol a fost 2003.

Romaniaproduce, în medie, 20.000 de tone de miere anual, clasându-se pe locul patru în Europa, iar efectivele au atins anul trecut 1,47 milioane de familii de albine. La nivel naţional sunt înregistraţi în jur de 40.000 de apicultori, peste 60% dintre aceştia fiind membrii A.C.A., cu un efectiv de 900.000 de familii de albine.