Pentru că plafonul a fost atins / Stop proiectelor în sectorul vegetal

0
139

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă că, valoarea totală nerambursabilă a tuturor cererilor de finanţare depuse până în prezent, pentru sectorul vegetal, din cadrul submăsurii 4.1 ,,Investiţii în exploataţii agricole” a atins nivelul maxim al valorii publice disponibile pentru această sesiune de depunere. Mai exact s-a ajuns la 120% din alocarea disponibilă de 72.021.933 euro.

Conform Regulamentului de organizare și funcţionare al procesului de selecţie și verificare al contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2020, aprobat prin Ordinul 2.064/23.09.2015 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii anuale aferente unei componente din cadrul unei submări se opreşte înainte de termenul limită, atunci când valoarea publică totala a proiectelor depuse, care au un punctaj estimat (prescoring) mai mare sau egal decât pargul de calitate aferent lunii respective, atinge procentul de 120% din nivelul alocării aferente sesiunii anuale a componenţei/submăsurii respective.

Pentru că a fost atins nivelul de 120% al disponibilului alocat, depunerea de proiecte aferente componentei vegetale se oprește automat (fără a exista posibilitatea tehnica de a fi redeschisa pentru cazuri particulare), până la deschiderea unei noi sesiuni. AFIR precizează că, pentru celelalte sectoare: zootehnic, zonamontanăși ferme de familie din cadrul submăsurii 4.1 ,,Investiţii în exploataţii agricole’’, primește în continuare cereri de finanţare, sesiunea de depunere fiind deschisă până la 30 octombrie.