S-a decis suplimentarea locurilor în învăţământul preşcolar, în 42 de unităţi de învăţământ din Dolj

0
440

Pe 26 martie, conform Calendarului de înscriere a copiilor în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2018/2019, aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3242 / 23.02.2018, s-a încheiat prima fază din etapa I de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare. În urma analizării situaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a aprobat ajustarea Planului de şcolarizare, prin suplimentarea locurilor.

Planul de şcolarizare, aferent anului şcolar 2018 – 2019, prevede 5.265 de locuri alocate, iar pentru prima fază de înscriere au fost depuse 4.645 de cereri, 3.834 venind din circumscripţia de domiciliu, 811 din altă parte. Având în vedere interesul educaţional al copilului, Consiliului de Administraţie al ISJ Dolj, ţinând cont de legislaţie, a aprobat ajustarea Planului de şcolarizare, în vederea cuprinderii tuturor copiilor în clasa pregătitoare, în anul şcolar următor, cu 189 de locuri la 42 de unităţi de învăţământ din Craiova şi judeţul Dolj. Decizia a fost luată, în faza I, pentru copiii cu domiciliul în circumscripţia şcolară, precum şi pentru cei înscrişi la alte unităţi, ai căror părinţi au semnat pentru revenirea la şcoala de circumscripţie. În perioada 27 – 28 martie , are loc procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ, decât cea de circumscripţie, pe locurile rămase libere.