Segarcea: Consiliul local nu poate scăpa de un condamnat penal!

0
717

La Segarcea, numele consilierului local Petre Pantalia este cunoscut ca al unui cal breaz. În trei rânduri a candidat la funcţia de primar şi, de fiecare dată, a pierdut alegerile, obţinând doar statutul de consilier local, fie din partea PDL, fie a PNL, cum s-a întâmplat în 2012. Indiferent de configuraţia Consiliului Local al oraşului Segarcea, Petre Pantalia a avut propriile bătălii politice, în principal cu primarul localităţii Nicolae Popa. Dacă statutul de opozant radical era unul firesc la nivelul Consiliului Local, nefiresc a devenit statutul actual, minat de o condamnare penală pe care o are Petre Pantalia, prin Decizia penală nr. 943/23 aprilie 2013 a instanţei de recurs -Curtea de Apel Craiova. Pentru fapte grave – fals material şi uz de fals – Petre Pantalia a fost condamnat, prin contopirea pedepselor la un an de închisoare, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1, lit. a (…) – vechiul Cod penal – pe durata executării pedepsei, adică dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau funcţiile elective. Instanţa de recurs a menţinut suspendarea condiţionată a executării pedepsei de un an închisoare, pe o durată de trei ani, reprezentând termen de încercare. Această menţiune expresă trebuie reţinută. La clemenţa instanţei de recurs, Petre Pantalia a răspuns prin nerespectarea considerentelor hotărârii, ceea ce nu ar trebui să surprindă, dincolo de căinţa de circumstanţă, fiindcă mai fusese condamnat anterior, prin Sentinţa penală nr. 1210/2003 a Judecătoriei Craiova, aşa cum rezultă din fişa de cazier, aflată la dosar. Povestea nu este încheiată, fiindcă Petre Pantalia a refuzat să vacanteze postul de consilier local „în semn de respect” la Decizia penală nr. 943/23 aprilie 2013 a instanţei de recurs – Curtea de Apel Craiova. Care, reiterăm, constatând că pedeapsa aplicată inculpatului Petre Pantalia fusese corect individualizată de instanţa de fond, atât ca întindere, cât şi ca modalitate de aplicare, neimpunându-se redozarea acesteia, fiind raţională în atingerea scopului preventiv educativ, dispusese „suspendarea condiţionată” a executării unui an de închisoare, pe o durată de trei ani, reprezentând termen de încercare.

Vocaţie de delator

Prin părţile locului, delaţiunea s-a dezvoltat pe bază de continuitate. Nu este ceva nou, specific democraţiei noastre tinere şi originale. Am avut delatori, calificaţi în arta denunţului şi în vremurile de dinainte. Aşa că faptele comise de Petre Pantalia, care i-au dat bătaie de cap prin instanţele de judecată, erau, mai degrabă, nişte găinării de duzină, specifice unui anumit tip de comportament. Cu nefireşti derapaje. Astfel, în ziua de 17 mai 2011, având calitatea de consilier local, în cadrul Consiliului local Segarcea, Petre Pantalia a falsificat – conform rechizitorului nr. 625/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea – cu ajutorul tehnicii de calcul, semnătura primarului Nicolae Popa, ştampila Primăriei Segarcea şi a atribuit un număr ireal unui adrese, prin care sesiza, în numele Primăriei Segarcea (!), Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj cu privire la neregulile existente în cadrul Şcolii Generale nr. 1 din localitate. În urma verificărilor efectuate, a reieşit că, la data de 17 mai 2011, Petre Pantalia întocmise Adresa nr. 4551, prin care solicita ISJ Dolj un audit la şcoala menţionată, pe considerentul acordării nelegale a unor drepturi băneşti personalului didactic şi auxiliar al şcolii. S-a procedat la expertizarea grafică a înscrisului, s-a întocmit un raport de constatare tehnico-ştiinţifică şi tot ce ţinea de administrarea probelor în faza de urmărire penală. Deznodământul l-am menţionat.

Înfiat politic

La alegerile locale din 2012, Petre Pantalia nu a mai candidat la funcţia de primar, din partea PDL şi, fiind „înfiat” politic de PNL, a devenit oferta acestora. Era trimis în judecată la acea dată, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals material în acte oficiale şi uz de fals, dar beneficia de prezumţia de nevinovăţie. Câteva luni mai târziu, la data de 28 noiembrie 2012, Judecătoria Segarcea, prin Sentinţa penală nr. 176, îl condamna pe Petre Pantalia (născut în 1955) ­– inginer la RAADPFL Craiova – la pedeapsa menţinută şi de Curtea de Apel Craiova. Dincolo de pedeapsa în sine, instanţa dispunea desfiinţarea totală a înscrisului (Adresa nr. 4551/17 mai 2011, înregistrată la ISJ Dolj sub nr. 2940/18 mai 2011). Un sentiment copleşitor al ruşinii îi era totalmente străin lui Petre Pantalia. Care, înfiat politic, de alţi derbedei politici, bineînţeles din Dolj, ajunge ….director comercial la DRDP Craiova (societate cu capital de stat), funcţie menţionată în declaraţia de avere nr. 35/14 iunie 2013. Tariful acestei scamatorii abjecte rămâne de competenţa organelor abilitate, mai ales că funcţia de director comercial are şi ea exigenţelei ei, potrivit, cel puţin, codurilor de conduită ale societăţii menţionate. Care pălesc, evident, în faţa …ocrotirii politice.

Concert local pe mai multe voci

În temeiul Sentinţei penale nr. 176/28 noiembrie 2013, rămasă definitivă şi irevocabilă, pronunţată de Judecătoria Segarcea, şi în baza prevederilor Legii nr. 393/2004, cu modificările şi completări ulterioare (statutul aleşilor locali), s-a propus, în Consiliul local Segarcea, să se constate, prin hotărâre, încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, pentru Petre Pantalia. Prefectura judeţului Dolj, prin referatul nr. 14072, 14433, 14434/20 septembrie 2013, a constatat că hotărârea Consiliului local Segarcea nr. 30/30 august 2013 este legală. Dar, cu toate acestea, lucrurile nu sunt deplin lămurite şi, deocamdată, prin Încheierea din 14 februarie a.c. a Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Dolj, hotărârea Consiliului Local Segarcea nr. 30/30 august 2013 este suspendată până la soluţionarea irevocabilă a cauzei, care are termen pe 14 martie a.c. Cu alte cuvinte, până la acea dată, Petre Pantalia are calitatea de consilier local şi întreţine, şi în absenţa sa, un concert pe mai multe voci în „deliberativul” local Segarcea. Unde Comisia de specialitate acordase aviz negativ propunerii primarului de vacantare a postului de consilier, deţinut de Petre Pantalia. Sigur că, potrivit art. 9, alin. 2, lit. f din legea nr. 393/2004, calitatea de consilier local încetează de drept în cazul în care consilierului îi este aplicată o pedeapsă privativă de libertate. Numai că trebuie avută în vedere şi „interzicerea drepturilor” prevăzute de art. 64 (vechiul Cod penal) pe durata executării pedepsei. Şi „termenul de încercare” pe o durată de trei ani. Moralmente, Petre Pantalia trebuie derobat de statutul de ales local, la care nu vrea să renunţe, pentru a bulversa, în continuare