În contextul diversităţii culturale / Revitalizarea şi promovarea patrimoniului cultural al minorităţilor din Oltenia

0
118

În  urma  semnării  contractului  de  finanţare,  în  data  de  3  decembrie 2014, s-a  demarat  implementarea proiectului grant „Revitalizarea şi promovarea patrimoniului cultural al minorităţilor din Oltenia în contextul diversităţii culturale”, proiect câştigat prin competiţie naţională în cadrul Programului „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european” .

Lansarea proiectului va avea loc mâine, ora 11.00, la Hotel Bavaria din Craiova. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, promotor este Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Litere, iar partenerii instituţionali sunt Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu” – Academia Română şi Institutul Norvegian de Teologie din  Oslo, Norvegia.

Rezultatele activităţilor circumscrise proiectului vor fi: realizarea unui ghid interdisciplinar  (însoţit de un DVD), care va contura un profil identitar relevant pentru moştenirea culturală a minorităţilor într-un context al diversităţii culturale, înfiinţarea unei Colecţii a minorităţilor din Oltenia (găzduită de Casa  Universitarilor) şi crearea unei baze de date bilingve  a minorităţilor din Oltenia.