Elevii de la „Traian Vuia”, pregătiţi într-un proiect european

0
88

La Liceul „Traian Vuia” din Craiova se derulează, în cadrul Programului „Erasmus+”, activităţile Proiectului „ABC-ul formării viitorilor specialişti europeni”, ce îşi propune , pentru 30 de elevi din cls. a X-a, filiera tehnologică şi teoretică, 15 de la „Mecanică” şi 15 de la „Matematică – Informatică”, cu vârsta între 15 – 17 ani, din mediul urban şi, preponderent , din rural, dezvoltarea competenţelor tehnice generale şi dobândirea abilităţilor practice în domeniile mecanică şi informatică, precum şi dezvoltarea competenţelor lingvistice şi culturale, a capacităţii de adaptare la muncă şi viaţă, într-un context european. În prima etapă s-a derulat procesul de selecţie a elevilor în mobilităţile grupului ţintă, , respectând principiile egalităţii de şanse, evitării conflictului de interese şi nondiscriminării, conform procedurilor legale, după cum a precizat prof. Ileana Moculescu, director al Liceului „Traian Vuia”. La rândul său, prof.  Luminiţa Lazăr, coordonator de proiect, a menţionat că elevii admişi în urma concursului vor beneficia de activităţi de pregătire lingvistică, culturală, pedagogică şi de managementul riscurilor în perioada premobilităţii şi de stagii de pregătire practică în cadrul profilelor alese, la operatorii economici din Paphos (Cipru).