Primăria Craiova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi norvegienii, împreună pentru diminuarea abandonului şcolar

0
50

norvegieni norvegieni1Ieri, în Sala „Nicolae Romanescu” a Primăriei din Craiova, a avut loc conferinţa în cadrul căreia s-au prezentat rezultatele intermediare şi activităţile viitoare din cadrul proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare”, derulat prin Programul „Combatere a sărăciei”, finanţat din fonduri venite din partea Norvegiei. Pe lângă reprezentanţii municipalităţii şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, a fost prezentă şi o delegaţie din Norvegia.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.442/2015, s-au aprobat Acordul de parteneriat încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local Municipal, şi Primăria din Oslo, şi Acordul de parteneriat între Craiova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, în vederea implementării programului „ Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare”. Titlul proiectului este cât se poate de sugestiv: „Educaţia poate rupe lanţul sărăciei!”. Lucrurile au evoluat şi, mai mult decât atât, se anunţă prelungirea cu încă cinci ani a activităţii de promovare şi de punere în aplicare a unor acţiuni care se referă la diminuarea, în primul rând, a abandonului şcolar.

„Suntem onoraţi să avem asemenea oaspeţi, avem parteneri de marcă în proiect şi suntem convinşi că rezultatele sunt mai mult decât bune. Mai multe vă poate spune colegul meuClaudiu Popescu, responsabil de comunicare în cadrul Primăriei Craiova”, a precizat Alina Roşca,manager de proiect în cadrul administraţiei publice locale.

«Pornind de la evoluţia actuală a societăţii româneşti, cu o migraţie accentuată a forţei de muncă spre ţări mai dezvoltate economic, cu lăsarea copiilor în grija rudelor sau a Statului, cu consecinţe grave, s-a mers pe identificarea timpurie a problemelor sociale majore, care pot conduce la efecte negative atât asupra copiilor şi familiilor, cât şi asupra procesului de învăţământ. Rata de abandon şcolar a fost de 2,25% în 2012/2013 şi a urcat la 2,44% în anul următor. În acest moment, avem 20 de mediatori şcolari în judeţ şi numai şase în Craiova. O pondere importantă este reprezentată de etnia romă (cca. 4.200 de copii), astfel încât neluarea în considerare a problematicii poate avea efecte negative. De aceea, în prima etapă, s-a mers pe elaborarea şi dezvoltarea unui model de intervenţie în domeniul integrării şcolare şi sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc, la Craiova, prin formarea de mediatori. După această etapă, am realizat un proiect, cu finalitate în 2021, pentru înfiinţarea a trei Centre Pilot de integrare şcolară şi socială a elevilor, inclusiv cu funcţionare „after school”. Sunt avute în vedere familii fără venituri ori cu resurse materiale reduse, monoparentale, sau absenteismul pronunţat, iar cadrele didactice fac parte integrantă în proiect. De asemenea, se are în vedere şi alcătuirea unor hărţi teritoriale, pentru observarea continuă a zonelor cu potenţial ridicat de abandon, absenteism sau grave probleme sociale», a spus Claudiu Popescu.

Un semnal de la ISJ Dolj

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj este parte integrantă şi importantă în proiect, iar punctul de vedere al reprezentanţilor acestuia este cât se poate de binevenit. „Sunt foarte multe cazuri în care am observat că părinţii sunt plecaţi în străinătate şi îşi neglijează, dacă se poate spune aşa, copiii. Tocmai pentru reintegrarea acestor copii milităm. Au fost selectate 26 de cadre didactice din cadrul celor 23 de şcoli primare şi gimnaziale din Craiova, alături de cele trei instituţii pentru învăţământul special, care vor participa la cursul de formare profesională în ocupaţia de mediator social. Cred că se mai poate discuta şi pe un alt aspect. Cadrele didactice se dedică educaţiei, întâmpină greutăţi materiale, dar sunt dedicate educaţiei. Însă, sunt cazuri în care există, din păcate, şi o altă faţă a situaţiei de fapt. Sunt locuri de muncă disponibile, însă nu sunt ocupate, iar de aici se ajunge la situaţii delicate. Cred că, pe acest segment, partenerul norvegian poate să ne ajute”, a menţionat prof. Ani Drăghici, inspector de specialitate în cadrul ISJ Dolj.

„La Craiova, am găsit deschidere…”

Primăria Oslo, împreună cu partenerii săi, este parte integrantă în derularea unui astfel de program. «Am fost rugaţi, în urmă cu mai mulţi ani, de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, să ne implicăm în implementarea unor programe. Am venit în România, am mers în mai multe oraşe şi am ales Craiova şi Timişoara, pentru că am văzut că există deschidere şi competenţă. În ceea ce ne priveşte, avem şi noi destule probleme. Astfel, aproximativ o treime din elevi sunt în abandon şcolar, dar în primii ani, vorbim de până la 15, rata este foarte scăzută, deoarece sunt reguli stricte. Astfel, părinţii trebuie să dovedească posibilităţile de a-i educa acasă. Intervalul de peste 15 ani este unul dificil, acolo fiind vorba de o rată mai mare de abandon, dar şi aici sunt programe de educaţie. Noi mergem pe unslogan, „nimeni nu rămâne în urmă!”. Educaţia este foarte importantă. Există programe pentru fiecare tânăr în parte, în funcţie de caz, acesta trebuind să urmeze o formă de învăţământ, inclusiv profesională, altfel riscă să rămână fără niciun ajutor social şi să îşi rateze, până la urmă viaţa. De asemenea, şi părinţii fac parte din proces şi sunt ajutaţi, prin diverse programe, să urmeze cursuri de reconversie. Nu lipsesc proiecte nici pentru cei cu dizabilităţi. De aceea, încercăm să implementăm şi aici ceea ce este la noi şi, încă o dată, spun că la Craiova am găsit deschidere», a declarat Anniken Sand, manager de proiect în cadrul Primăriei Oslo.