De la începutul activităţii sale – Biroul Regional Sud-Vest Oltenia a implementat activităţile privind dezvoltarea rurală

0
48

Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, organizată la sediul Facultăţii de Agricultură şi Horticultură din Craiova, au fost expuse rezultatele Biroului Regional Sud-Vest Oltenia al Unităţii de Sprijin a Reţelei Naţionale de Dezvoltare (US-RNDR). Totodată a fost prezentată şi planificarea activităţilor Biroului Regional Sud-Vest Oltenia pentru anul care urmează. De la începerea activităţii sale, Biroul Regional Sud-Vest Oltenia a implementat la nivelul regiunii Oltenia activităţile privind dezvoltarea rurală prevăzute în planul de activităţi al Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală.

Dezvoltarea rurală înseamnă tot ceea ce înseamnă calitatea vieţii în mediul rural, motiv pentru care, în 2005, Comisia Europeană a impus statelor membre realizarea de reţele de dezvoltare rurală. În România, proiectul a fost implementat la începutul acestui an şi s-a realizat prin intermediul Unităţii de Sprijin a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală (USR). Unitatea de Sprijn are sediu naţional în Bucureşti şi opt birouri regionale – în Brăila, Craiova, Iaşi, Târgovişte, Târgu Mureş, Timişoara, Zalău şi în Bucureşti. „USR acordă membrilor Reţelei asistenţă, oferindu-le acestora informaţii referitoare la măsurile PNDR, date de ordin tehnic, sugestii şi direcţii de acţiune, instruire şi pormovarea „Bunelor Practici”. În acelaşi timp, USR încurajează cooperarea între membrii reţelei şi asigură comunicarea şi colaborarea la nivel naţional şi transnaţional, facilitând accesul la informaţii, atât în Reţeaua Europeană de Dezvoltare Rurală, cât şi în alte reţele internaţionale similare. USR iniţiază diferite tipuri de activităţi pe tematica dezvoltării rurale, cum ar fi conferinţe naţionale, conferinţe tematice şi seminarii, servicii de instruire pentru membrii reţelei, precum şi realizarea de publicaţii despre devoltarea rurală”, a precizat conf. dr. Marius VLADU, director Biroul Regional Sud-Vest Oltenia.

RNDR numără peste 150 de membri în regiunea Oltenia

În momentul de faţă, RNDR numără peste 1000 membri din care peste 150 din regiunea Oltenia, acest număr fiind într-o continuă creştere. „Biroul Regional Sud-Vest Oltenia a sprijinit organizarea şi secretariatul Comitetului Directiv Naţional, Grupului de Lucru LEADER, ale grupurilor tematie şi întâlnirile experţilor, atât prin diseminarea informaţiilor referitoare la aceste evenimente, cât şi prin transmiterea de invitaţii actorilor din regiune urmată de confirmarea participării membrilor interesaţi. Biroul a mai asigurat la nivel regional acordarea de consiliere şi asistenţă tematică membrilor interesaţi în domenii precum identificarea „Bunelor Practici”, formarea actorilor Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), pormovarea produselor tradiţionale şi a serviciilor turistice”, a mai spus conf.dr Marius Vladu.

LEADER – Model de dezvoltare rurală

În cadrul activităţii „Furnizarea de Servicii de Training” pentru capacitatea de construcţie instituţională pentru sprijinirea dezvoltării GAL-urilor, s-a întreprins un studiu calitativ şi cantitativ al nevoii de formare existente la nivelul GAL-urilor autorizate din regiunea. „De asemenea, experţi ai biroului regional au susţinut trei sesiuni de cursuri de formare din cadrul modulului 1 „Abordarea LEADER – Model de dezvoltare rurală” la care au participat peste 100 de reprezentanţi sau membri ai GAL-urlor existente la nivel naţional. Nu în ultimul rând, experţii din cadrul biroului asigură cosiliere în materie de design şi aplicare a strategiilor de dezvoltare rurală. Experţii Biroului regional au identificat, sprijinit şi participat, alături de alţi actori din regiunea, la diferite evenimente pe teme de dezvoltare rurală. De exemplu, eu, în calitate de director al Biroului Regional Sud-Vest Oltenia am luat parte la lucrările Parlamentului Rural din Suedia, organizate la Ronneby, iar experţii biroului au participat la Târgul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria în domeniul Agriculturii desfăşurat la Slatina”, a mai spus reprezentantul Biroului Regional.

CASETĂ :

În 2013 :

  • Dinamizarea identificării şi implicării tinerilor interesaţi de dezvoltarea rurală
  • Integrarea GAL autorizate în acest an la nivel regional în activităţile specifice RNDR
  • Cooperarea cu facultăţile de profil agricol din regiune oferind prin intermediul acestora acces la informaţii şi expertiză noii generaţii
  • Intensificarea eforturilor privind demararea şi implementarea unor proiecte de cooperare naţională sau transnaţională în regiune
  • Continuarea implementării activităţii de identificare şi transfer de bune practici de dezvoltare rurală în acord cu nevoile specifice ale actorlor dezvoltării rurale
  • Actualizarea şi diseminarea informaţiilor privind noua Politică Agricolă Comună pentru 2014-2020
  • Organizarea unor întâlniri de lucru cu factori de decizie locali şi regionali
  • Sprijinirea creaării unor centre de informare