Birocraţia accesării fondurilor în pomicultură prelungeşte sesiunea de primire a proiectelor

0
3341

afirAgenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale anunţă prelungirea sesiunii de primire a cererilor de finanţare aferentă submăsurii 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Astfel, depunerea proiectelor pentru investiţii în sectorul pomicol se poate face până la 30 septembrie 2017, ora 16.00. Alocarea financiară stabilită pentru sesiunea din acest an aferentă submăsurii (sM) 4.1a este de 100 milioane de euro. Depunerea proiectelor se face în limita a 200% din alocarea pentru sesiune. Până în prezent au fost depuse online 82 de cereri de finanţare în valoare totală nerambursabilă de peste 34,5 de milioane de euro. Nu mai puţin de 22 de acte sunt cerute de AFIR pentru întocmirea dosarului la acest capitol de finanţare; de la studiu de fezabilitate, contract de finanţare, conţinut proiect cadru înfiinţare plantaţie şi încheind cu „valori costuri standard şi contribuţie în natură la sM4.1 a”!

          „Am primit numeroase solicitări de la potenţialii beneficiari care ne-au semnalat faptul că sunt în imposiblitate de a finaliza Dosarul Cererii de finanţare din cauza faptului că alcătuirea documentaţiei poate dura chiar şi câteva luni bune, un exemplu fiind studiul pedologic care necesită minim 3 luni. Proiectele pentru sectorul pomicol sunt cu adevărat complexe, iar prelungirea sesiunii va permite mult mai multor solicitanţi de fonduri să depună cereri de finanţare.” a declarat Adrian –  Ionuţ Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Cererile de finanţare se depun online

Digital Camera
Digital Camera

Sprijinul acordat prin PNDR 2020 pentru exploataţiile pomicole poate ajunge până la 1.050.000 de euro pentru un proiect, finanţarea nerambursabilă fiind în proporţie de maximum 90%. Pragul de calitate stabilit pentru perioada de depunere 1 – 30 septembrie 2017 este de 10 puncte, pentru fiecare din cele două luni de prelungire.

          Modalitatea de depunere a cererilor de finanţare este cea on-line pe pagina oficială a Agenţiei, www.afir. info. Toţi cei interesaţi să depună proiecte pentru dezvoltarea producţiei pomicole, prin sM 4.1a, pot consulta gratuit Ghidul solicitantului şi anexele aferente pe site-ul AFIR, la secţiunea „Investiţii PNDR”.

Se poate investi în utilaje şi echipamente

          Scopul investiţiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creşterea competitivităţii exploataţiilor pomicole prin dotarea cu utilaje şi echipamente, înfiinţarea, modernizarea şi/ sau extinderea unităţilor de procesare, înfiinţarea de plantaţii pomicole, reconversia plantaţiilor existente şi creşterea suprafeţelor ocupate de pepinierele pomicole.

          Obiectivele submăsurii 4.1a sunt creşterea competitivităţii, diversificarea producţiei, creşterea calităţii produselor obţinute şi îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiilor pomicole; creşterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă şi a comercializării directe a produselor obţinute; dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare; eficientizarea costurilor de producţie prin promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei şi prin reducerea consumului de energie.

Cine poate accesa banii

pomi 2Beneficiari pot fi: fermieri, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate; grupurile de producători şi cooperative care activează în sectorul pomicol, cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri. Sprijinul nerambursabil se va acorda diferenţiat. Pentru ferme mici: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 100.000 euro pentru achiziţii simple; 300.000 euro în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.); 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare). Pentru ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 200.000 euro pentru investiţiile care presupun achiziţii simple; 600.000 euro în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.); 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare). Pentru obţinerea materialului de înmulţire şi materialului de plantare fructifer intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi 600.000 euro în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare).

          În cazul fermelor mari intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 250.000 euro pentru investiţiile care presupun achiziţii simple; 750.000 euro în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare,reconversie); 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole* (producţie, procesare, comercializare).

          În situaţia în care este vorba de forme asociative intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 350.000  euro pentru investiţiile care presupun achiziţii simple; 600.000 euro pentru obţinere material de înmulţire şi material de plantare fructifer; 750.000 euro în cazul investiţiilor în activitatea de producţie (utilaje, înfiinţare, reconversie; 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploataţiei agricole (producţie, procesare, comercializare).

Patrimoniul pomicol al Doljul, în scădere evidentă

pomiPatrimoniul pomicol al judeţului era, la ultimul raport de activitate al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Dolj, cel de pe anul 2016, de 7.347 ha. Din acest total: livezi pe rod sunt 1.336 ha; livezi tinere neintrate pe rod 14 ha; pepiniere pomi 8 ha; livezi în declin 2.087 ha şi teren în pregătire 3.899 ha.

          Autorizaţiile de defrişare în perioada 2011 – 2016 au fost doar 44. În 2011, la Calafat s-a autorizat defrişarea a 1,92 ha. Anul următor, 127, 95 ha de pe raza localităţilor Pleniţa, Breasta, Predeşti au fost defrişate. În 2013, peste 138 ha au fost autorizate pentru defrişare în Pleşoi, Predeşti, Vârvoru de Jos şi Dobreşti. Anul trecut, alte 89 ha au fost defrişate în Breasta, Brabova, Pleşoi şi Vârvoru de Jos.

         pomi 3 Potrivit conducerii D.A.J. Dolj, experienţa acumulată de unii producători tineri care au lucrat în spaţiul U.E. a făcut ca aceştia să dorească iniţierea unor afaceri rentabile motiv pentru care, în special în 2012 şi 2014, s-au înfiinţat plantaţii la care ponderea nu o au soiurile tradiţionale de prun, ci alte specii cu valorificare bună pe piaţă, gen afinul, mărul, zmeurul, alunul, cătina, piersicul etc. Ritmul plantărilor unor specii de pomi fructiferi a fost mult mai mic, comparativ cu cel al defrişărilor. În anul 2016 s-au eliberat doar trei autorizaţii de plantare pentru suprafaţa totala 4,63 ha, din care 4.37 ha cătină în localitatea Dabuleni şi 0,26 ha căpşuni în localitatea Celaru, suprafaţa plantată este mai mică cu 69% faţă de 2015. La nivelul judeţului Dolj, din analiza situaţiei plantaţiilor pomicole pe baza criteriilor privind evoluţia suprafeţelor ocupate, rata de înfiinţare şi de defrişare a suprafeţelor pomicole, coroborat cu potenţialul de producţie, se constată nevoia realizării de investiţii pentru refacerea patrimoniului pomicol prin înfiinţarea de plantaţii noi şi reconversia celor existente, în scopul creşterii competitivităţii sectorului, protejării solului de eroziuni, alunecări de teren, etc.