În  cadrul MCSI –OIPSI / 12 instituţii au depus dosarele de achiziţii însumând valoarea de 228,78 mil lei

0
324

ministereuroMinisterul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (MCSI –OIPSI) a făcut recent o evaluare a proiectelor strategice inovative cu impact asupra întregului sector IT&C la nivel naţional sau chiar internaţional ce au fost depuse în actualul exerciţiu bugetar 2014 – 2020, precum şi identificarea proiectelor realizate în cadrul exerciţiului anterior 2007 – 2013 şi care ar putea primi asistenţă retroactivă, acţiuni ce vor contribui la atragerea a peste 100 milioane de euro prin fonduri europene nerambursabile în perioada următoare. Întâlnirea a fost condusă de Marius Bostan, ministrul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională alături de Adina Moga, Director General OIPSI şi alţi experţi din cadrul Organismului Intermediar.

         Gradul de absorbţie la 31.03.2016, raportat la bunul de plată acordat de OIPSI şi suma alocată de 338 mil Euro FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) este de 102,4% (346,2 mil euro FEDR). 31% din procentul de absorbţie a fost realizat în perioada noiembrie 2015 – aprilie 2016 când au fost verificate şi aprobate un număr de 258 cereri de rambursare însumând o valoare de aproximativ 131,39 mil Euro din care FEDR 108,54 mil Euro. Accesarea finanţării retroactive din partea UE pentru perioada de programare 2007-2013, prin Axa prioritară III a POS CCE mai poate aduce la bugetul de stat până la 50 millioane de euro din fondurile structurale de la Uniunea Europeană (UE) peste cele generate prin proiectele deja contractate şi implementate.

Organismul Intermediar de la MCSI a verificat achiziţiile depuse

       La iniţiativa MCSI – OIPSI, de identificare a proiectelor care ar mai putea primi finanţare retroactivă din partea UE – acţiune ce a fost aprobată de Guvern printr-un  Memordum, au fost identificate prin intermediul Sistemului Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) şi au la bază achiziţiile din domeniul TIC realizate de către de autorităţile/instituţiile publice de la nivel central. Ca răspuns al acestei iniţiative, 12 instituţii au depus dosarele de achiziţii însumând valoarea de 228,78 mil lei, iar o altă instituţie va solicita finanţare retroactivă prin intermediul Axei prioritare 2 a POS CCE. Organismul Intermediar de la MCSI a verificat achiziţiile depuse, le-a transmis spre analiza Autorităţii de Management şi a propus acesteia un ghid al solicitantului şi un model al cererii de finanţare ce ar urma să fie depus de către autorităţile/instituţiile publice implicate. Asistența retroactivă reprezintă acordarea, de către o autoritate de management, de asistență UE  pentru proiecte ale căror cheltuieli au fost deja acoperite din surse naționale sau care sunt deja terminate înainte să se solicite în mod oficial sau să se acorde asistență UE.

Au fost înscrise online 235 de intenţii de proiecte din care s-au materializat 220

          Noua perioadă de programare începe şi ea să aibă efecte. Peste 200 de proiecte solicită finanţare în cadrul acţiunii 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere din Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020. Valoarea totală a finanţării nerambursabile solicitate este de 518,88 mil lei, din care partea UE este de 438,87 mil lei. Proiectele au fost depuse urmare apelului lansat de MCSI – OIPSI în cadrul Axei Prioritare 2 a POC 2014 – 2020 în data de 2 noiembrie 2015. În cadrul apelului au fost înscrise online 235 de intenţii de proiecte din care s-au materializat 220, restul înregistrărilor fiind dublări ale proiectelor deja înscrise sau teste realizate de solicitanţi. Acestea au fost supuse evaluării cu privire la criteriile administrative şi de eligibilitate, primele rezultate preliminare urmează a fi publicate pe pagina web a MCSI – OIPSI până la finalul lunii aprilie 2016. Proiectele care ar putea fi susţinute financiar aparţin IMM-urilor care sunt înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea în România, fie individual sau organizate în cadrul unui parteneriat de tip cluster sau consorţiu şi a căror activitate este centrată pe IT&C. Prin acordarea de aceste finanţări, se urmărete dezvoltarea de produse şi servicii bazată pe inovare.