Primăria Craiova actualizează dosarele pentru locuinţe

0
399

Craiovenii care deţin cereri pentru acordarea unei locuinţe sociale trebuie să-şi actualizeze documentele până la sfârşitul lunii iunie. Autorităţile locale vor verifica datele declarate de către aceştia şi vor întocmi noua listă de priorităţi până la data de 1 noiembrie.

 primaria craiovaAutorităţile locale au anunţat că pentru înscrierea în lista de priorităţi din anul 2018 solicitanţii de locuinţe sociale sau din fondul de stat trebuie să îşi actualizeze dosarul de locuinţă până la data de 30 iunie. Comisia Socială, constituită la nivelul Consiliului Local Craiova, va analiza apoi toate datele declarate de fiecare solicitant în parte până la 1 noiembrie. În urma verificărilor, se va întocmi noua listă de priorităţi care va fi prezentată spre aprobare consilierilor municipali.

Lista este valabilă pentru anul viitor

Potrivit municipalităţii, lista va cuprinde solicitanţii care sunt îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială, în anul următor. „Repartizarea unei locuinţe sociale/sociale-familii evacuate/din fondul de stat se face în ordinea listei de priorităţi aprobate anual de Consiliul Local, în funcţie de numărul şi structura locuinţelor devenite disponibile în anul respectiv”, se precizează în comunicatul autorităţii locale. Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv pot primi repartiţii în anii următori, dar „în limita fondului disponibil din anul respectiv şi în noua ordine de prioritate stabilită”.

Actele necesare

locuinte socialeCererile de actualizare sau completare a dosarului de locuinţă trebuie să fie însoţite de documente justificative şi vor fi depuse la compartimentul care asigură registratura Primăriei Municipiului Craiova, după o verificare prealabilă la sediul Serviciului Administrare Locuinţe din Strada A.I.Cuza, (nr.1, et. 3, în zilele de marţi şi joi între orele 9.00 – 12.00).

Documentele în vederea actualizării dosarelor sunt mai multe: acte doveditoare privind venitul net realizat în ultimele 12 luni, pentru titularul cererii de locuinţă şi după caz, soţie/soţ, copii majori – se anexează actul corespunzător categoriei de venit realizat; certificatul fiscal eliberat de Primăria Municipiului Craiova – Direcţia Impozite şi Taxe; declaraţie notarială, dată în nume propriu, de titularul cererii în sensul că nu deţine în proprietate o locuinţă; o copie a actelor de deţinere a locuinţei de la adresa de domiciliu şi reşedinţă, precum şi orice alte documente justificative care privesc modificări ale situaţiei familiei solicitante (locative, de stare civilă, etc.) survenite până la data actualizării efective a dosarului.