Lege nouă pentru siguranţa publică

1
384

        Din ziua de 26 ianuarie 2020, intră în vigoare modificările mai multor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice. Legea instituie reguli clare şi transparente, referitoare la procedurile de legitimare, control corporal, al bagajelor sau al vehiculului, sunt prezentate condiţiile în care o persoană poate fi condusă la sediul poliţiei şi situaţiile în care poliţistul poate utiliza forţa, respectiv sunt introduse garanţii suplimentare pentru respectarea drepturilor cetăţeanului.

La sfârşitul lunii octombrie 2019, a fost publicată, în Monitorul Oficial al României, Legea nr. 192/2019, pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice. Aceasta completează Legea nr. 61/1991 (sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire a ordinii şi liniştii publice) şi Legea nr. 218/2002 (organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române) şi OUG nr. 104/2001 (organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Română). Din 26 ianuarie 2020, noile prevederi normative intră în vigoare. Sunt instituite reguli clare şi transparente referitoare la procedurile de legitimare, control  corporal al bagajelor sau al vehiculului. Este înăsprit cadrul juridic pentru o serie de fapte antisociale, precum refuzul persoanei de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sau organizarea de petreceri private în spaţiul public, în proximitatea imobilelor cu destinaţie de locuinţe.

Drepturi pentru poliţişti

            Conform noilor prevederi legale, poliţistul are dreptul să solicite persoanei care face obiectul legitimării să ţină mâinile la vedere şi, după caz, să renunţe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat. De asemenea, acesta are dreptul să conducă o persoană la sediul poliţiei, în următoarele cazuri: nu s-a putut stabili (pe loc) identitatea acesteia, ori există motive verosimile pentru a bănui că identitatea declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice; din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanţelor, ori bunurilor aflate asupra sa, creeazămotive verosimile pentru a bănui că se pregăteşte sau a comis o faptă ilegală; prin acţiunile sale periclitează viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa sau a altei persoane ori ordinea publică; luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.

Persoana este condusă la cea mai apropiată secţie de poliţie, iar verificarea situaţiei de fapt se realizează de îndată, fără a depăşi opt ore de la momentul iniţierii deplasării. În situaţia în care identitatea persoanei nu a fost stabilită, din motive obiective, termenul se poate prelungi, dar nu mai mult de 12 ore, faţă de 24 de ore, cât era în vechea lege. Poliţistul are dreptul de a pătrunde, în orice mod, într-o locuinţă sau în orice spaţiu delimitat ce aparţine ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, fără consimţământul acesteia sau al reprezentantului legal, pentru a slava viaţa sau integritatea corporală a unei persoane, dacă există indicii că în acel spaţiu este o persoană aflată în pericol.

Totodată, este introdusă prezumţia săvârşirii unei acţiuni violente împotriva poliţistului, dacă persoana care a fost avertizată să nu se apropie continuă să se apropie de poliţist. Acţiunea celui avertizat dă dreptul poliţistului de a interveni,, utilizând forţa, proporţional şi strict cât este necesar pentru a înlătura pericolul şi pentru a lua măsurile legale.

Garanţii pentru cei conduşi la poliţie

Potrivit legii de acum, sunt introduse garanţii pentru persoana condusă la sediul poliţiei, aceasta având următoarele drepturi: de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliţiei, înainte de iniţierea măsurii; de a fi informată cu privire la drepturile ce-i revin; de a contesta măsura dispusă; de a fi asistată de un avocat şi de a comunica direct cu acesta; de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane pe care o indică; de a fi asistată de un medic; de a-i fi informaţi părinţii, tutorele sau reprezentantul legal, dacă este vorba de un minor; de a primi o copie a procesului-verbal întocmit.

1 COMENTARIU

  1. pentru persoanele instruite intelectual in mod efectiv, trebuie ca vor fi rezultate pozitive. da’ in mod cert nu vor lipsi deloc nici aplicatorii nepriceputi, care vor imbogati folclorul-specific cu referire directa …

Comments are closed.