A început competiţia pentru experţi în managementul educaţional

0
1984

                 La începutul acestei luni, a fost aprobat Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de experţi în management educaţional – Seria a XV-a. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj scoate la concurs 100 de locuri.

În perioada 20 ianuarie – 02 februarie 2020, candidaţii vor completa formularul de selecţie online, iar în perioada 03.02 – 14.02.2020 vor depune, la inspectoratul şcolar judeţean Dolj, portofoliul cu documentele prevăzute de OMECTS nr. 5549/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Sunt prevăzute, conform legislaţiei şi măsuri de simplificare: se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuite cu cu certificarea conformităţii cu originalul, de către funcţionarul competent; în cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să accepte. Afişarea candidaţilor admişi se va face pe 3 februarie 2020, pe http://cneme.edu.ro şi pe www.isjdolj.ro, precum şi la avizierul ISJ Dolj.

Concursul este destinat cadrelor didactice care vor să ocupe funcţii de inspector şcolar sau de director. Persoanele care doresc să participe la concurs trebuie să aibă parcurse modulele de management educaţional cu 60 de credite. Cursurile se fac la universităţi, Casa Corpului Didactic, creditele putând fi obţinute şi din cursurile de licenţă, iar doritorii sunt obligaţi să aibă cel puţin gradul II didactic, pentru a putea fi titulari pe post.

Metodologia prevede că se poate lua maximum 5% din numărul total de posturi din judeţ, iar, în urma unei analize, Consiliul de Administraţie al ISJ Dolj a stabilit că vor fi scoase la concurs 100 de locuri.

Până acum, în Dolj sunt peste 1.100 de experţi certificaţi

             În acest moment, la nivelul judeţului Dolj sunt 6.252 de posturi didactice (4.179 în urban, 2.613 în rural). Calitatea de expert în management educaţional se pierde doar în cazul sancţiunilor. Dacă cel care promovat examenul nu ocupă, foarte repede, o funcţie de conducere, calităţile manageriale pot fi actualizate prin diverse metode de perfecţionare.

Este ce-a de-a XV-a serie de selecţie a experţilor, primele rezultate fiind publicate pe 25 februarie. Contestaţiile pot fi depuse în intervalul 26 februarie – 3 martie 2020, atât la ISJ, cât şi la Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Pe 13 martie vor fi afişate rezultatele finale. În acest moment, în Dolj sunt 1.124 de experţi în managementul educaţional.