Cardul de sănătate devine obligatoriu de la 1 aprilie

0
317

Începând cu data de 1 februarie a.c, cardul naţional de sănătate devine operaţional în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Din acel moment va putea fi utilizat atât de către asiguraţi cât şi de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi, după caz, de furnizorii de dispozitive. Timp de două luni, până la data de 31 martie a.c, va putea fi folosită şi adeverinţa de asigurat pentru a nu îngrădi accesul asiguraţilor la serviciile medicale. De al 1 aprilie însă cardul devine obligatoriu. Excepţie vor face cei care au declarat în scris că refuză documentul electronic, aceştia din urmă fiind obligaţi să prezinte o adeverinţă de asigurat.    

Cardurile de sănătate nedistribuite şi predate de Poştă la Casa de Asigurări de Sănătate sunt distribuite asiguraţilor la sediul CAS de care aparţin. Exemplarele care nu au ajung la titulari nici prin poştă nici prin casele de asigurări de sănătate pot fi redistribuite prin medicii de familie pe a căror listă de capitaţie sunt înscrişi cu ocazia primei prezentări în vederea acordării unui serviciu medical. Cardurile naţionale nedistribuite de medicii de familie într-o perioadă de 12 luni de la primirea acestora vor fi returnate caselor de asigurări de sănătate. În Dolj, nu mai puţin de 33.800 de carduri naţionale de asigurări de sănătate au fost depuse la Casa de Asigurări de Sănătate. Acestea sunt aferente persoanelor care nu au fost găsite la adresa de domiciliu de reprezentanţii Poştei Române în prima etapă de distribuire. La sediul CAS, cardul se eliberează titularului, la solicitare, în baza actului de identitate şi a semnăturii acestuia.

Depunerea documentelor în vederea eliberării documentului medical se face la CAS Dolj, strada „1 Decembrie 1918” nr. 8, de luni până joi, în intervalul orar 9.00-13.00, iar vinerea în intervalul orar 9.00-11.00. Eliberarea cardului se face de luni până joi în intervalul orar 14.00-16.00, iar vinerea în intervalul orar 11.00-13.00.

Adeverinţă de asigurat pentru cei care refuză cardul

De asemenea, autorităţile au reglementat şi situaţia în care, din motive religioase sau de conştiinţă, asiguraţii refuză în mod expres primirea cardului naţional prin depunerea unui declaraţii pe proprie răspundere în acest sens la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă, însoţită de cardul naţional în situaţia în care acesta a fost distribuit. În această situaţie, dovada calităţii de asigurat se face pe baza adeverinţei de asigurat, având o valabilitate trei luni, eliberată la solicitarea asiguratului de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă.

Totodată, se impune reglementarea păstrării şi arhivării de către casele de asigurări de sănătate a cardurilor refuzate, precum şi a eliberării ulterioare a acestora la solicitarea scrisă a asiguraţilor care au refuzat iniţial dovedirea calităţii de asigurat pe baza acestora.

Nu în ultimul rând, într-un proiect de Hotărâre de Guvern publicat de CNAS se specifică faptul că asiguratul suportă contravaloarea cardului naţional, precum şi cheltuielile aferente distribuţiei acestuia în situaţia solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, în situaţia modificării datelor personale de identificare, precum şi în alte situaţii justificate la solicitarea asiguratului.

3,8 milioane de pacienţi au iniţializat dosarul electronic de sănătate

Potrivit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, peste 3,8 milioane de pacienţi au iniţializat până în prezent dosarul electronic de sănătate, la aceste dosare participând cu informaţii peste 6.200 de medici. Dosarul electronic de sănătate al pacientului, componentă a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate, conţine informaţii medicale despre pacient, adunate la nivel naţional de la toţi furnizorii de servicii medicale cu care pacientul a intrat în contact. Iniţializarea dosarului electronic de sănătate se realizează la cererea pacientului de către orice medic care deţine o semnătură electronică calificată. La iniţializarea unui dosar se va încărca din Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) istoricul medical al pacientului începând cu anul 2010, anul din care există sistemul centralizat. Procedura de iniţializare a unui dosar electronic de sănătate durează aproximativ un minut, unicul proprietar al datelor conţinute în DES fiind pacientul. Acesta este singurul care poate accesa acest dosar de oriunde, ori de câte ori doreşte, cu ajutorul unor parole pe care medicul care constituie DES i le va înmâna.