Cea de-a XI-a Conferință anuală :”100 de ani de administrație în statul național unitar român – între tradiție și modernitate”

0
176

Societatea Academică de Științe Administrative din București, alaturi de partenerii tradiționali Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative din România, SNSPA – Centrul de Drept Public și Științe Administrative și cu sprijinul Ministerului Cercetării și Inovarii și CCI București: organizează de-a XI-a Conferință anuală: 100 DE ANI DE ADMINISTRAȚIE ÎN STATUL NAȚIONAL UNITAR ROMÂN -ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE, vineri, 26 octombrie în București.

Societatea Academică de Științe Administrative se află de 10 ani într-o continuă perioadă de dezvoltare și consolidare instituțională, reușind să reunească într-un for unic de dezbatere comunitatea academică de înaltă valoare a dreptului public și științelor administrative și profesioniștii de înalt nivel ai administrației publice naționale.

Formarea și stabilirea doctrinei de specialitate, analiza și reforma cadrului normativ și a funcționării administrației publice – au reprezentat eforturi majore încununate cu succces pentru Societatea Academică de Științe Administrative, după cum a declarat Vice-Presedintele Societății Academice, Dr. Troanță R. Turculeanu.

Prof. Emil Bălan, Președinte al SAȘA și Prorector SNSPA a dorit să sublinieze evoluția în domeniu fiind evident că în ultima sută de ani istoria României a fost marcată de evenimente politice și sociale care au influențat semnificativ administrația publică:

-constituirea statului național unitar și unificarea administrativă;

-al doilea război mondial și consecințele asupra teritoriului;

-comunismul și renunțarea la tradițiile democratice ale statului român;

-Revoluția din anul 1989;

-aderarea la Uniunea Europeană și NATO.

Toate acestea au produs consecințe, inclusiv pe plan juridico-administrativ, instituții de bază precum contenciosul actelor administrative, Statutul funcționarilor publici, descentralizarea administrației publice, serviciul public, codificarea administrativă ș.a. cunoscând evoluții semnificative.

Cercetarea doctrinei și a practicii juridico-administrative din perioada 1918-2018 în cadrul unei conferințe științifice apare ca un demers util și, în același timp, ca o datorie de onoare pentru mediul academic și pentru cei care slujesc științele juridice și administrative.

Conferința va cuprinde două secțiuni. O primă secțiune va aborda Identitatea administrației publice românești: instituții; proceduri; practici;evoluții doctrinare,  în vreme ce pe parcursul celei de-a doua secțiuni va fi analizată Administrația publică în context european și global.