Burse pentru elevi, acordate de către Primăria şi Consiliul Local Municipal Craiova

0
74

eleviConsiliul Local Municipal Craiova va lua în dezbatere aprobarea unui proiect prin care elevii din localitate vor beneficia de burse şi în acest an şcolar. Conform statisticii, este o creştere importantă a numărului beneficiarilor, cca.33% din numărul elevilor, comparativ cu 4% în anul şcolar 2011/2012.

În ultimii patru ani, la nivelul municipiului Craiova, numărul burselor alocate elevilor a crescut de opt ori, ajungând, în anul şcolar 2015/2016 la 33% din numărul total al elevilor, faţă de 4% , în 2011/2012. „Şi în acest an şcolar , vor fi acordate burse pentru elevi, peste 8.500, din partea Consilliului local municipal Craiova. Este o creştere importantă, faţă de anii anteriori, ceea ce arată că autorităţile nu sunt insensibile faţă de educaţie”, a precizat prof. Lavinia Elena Craioveanu, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Bursele şcolare se acordă, conform Ordinului nr.5576/2011 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ,  elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, aşa cum prevedea Legea nr.1/2011, a educaţiei naţionale. „Fiecare categorie de burse se alocă diferit în funcţie de cerinţele generale, prevăzute de metodologie (primele trei locuri ocupate la diferitele olimpiade şi concursuri şcolare, nota la purtare, media generală, elevi orfani, bolnavi, venituri reduse ale familiei, etc.). În Craiova, s-a dublat bursa socială pentru elevii din învăţământul primar, de la 20 la 40 de lei lunar, iar pentru cei din învăţământul gimnazial şi liceal a mers de la 40 la 50 de lei. Sunt eforturi însemnate, iar acum sunt convins că, în proxima şedinţă a CLM Craiova vor fi aprobate şi noile măsuri de susţinere a învăţământului craiovean”, a menţionat prof.  Nicuşor Cotescu, inspector general adjunct al ISJ Dolj, cel care răspunde de acest segment. În anul precedent, cuantumul burselor a fost de 1,86 milioane de lei, iar prevederea pentru 2016/2017 este de 2,1 milioane de lei. Din cei aproximativ 40.000 de elevi , peste 34.000 sunt potenţiali beneficiari: mai mult de 11.000 din ciclul primar; aproximativ 8.700 dim cel gimnazial; cca.12.700 din liceal şi 1.400 din învăţământul profesional. Sunt prevăzute 1.029 de burse de performanţă (cu un cuantum individual de 100 de lei), 1.378 burse de merit (75 de lei), 2.067 burse de studiu (55 de lei, cu excepţia ciclului „primar”), 4.116 burse sociale (40 de lei pentru „primar” şi „gimnazial”, 50 de lei pentru „liceal”) , din acest segment făcând parte cele medicale, respectiv cele destinate persoanelor defavorizate.