Lansarea în fabricaţie a noului model EcoSport i-a pus pe lucrătorii Biroului Vamal Dolj la treabă

0
102

În semestrul I 2018 numărul declaraţiilor vamale de punere în libera circulaţie a mărfurilor  a crescut cu 74% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar valoarea totală a drepturilor vamale încasate a crescut cu 80,86%. De menţionat faptul că la nivelul Biroul Vamal Dolj derulează operaţiuni vamale trei agenţi economici care beneficiază de  Certificate de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată.

În semestrul I 2018, cuantumul  taxei pe valoarea adăugată amânată de la plata în vamă,  a fost  de 75.602.314 lei, în creştere cu 220%  faţă de semestrul I 2017 când  cuantumul taxei a fost de 23.615.372 lei. “În vederea creşterii gradului de realizarea a programului de încasări venituri bugetare din activitatea vamală au fost desfăşurate întâlniri atât cu reprezentanţii mediului de afaceri din judeţ în vederea atragerii de noi agenţi economici cât şi cu reprezentanţii comisionarilor vamali care îşi desfăşoară activitatea pe lângă Biroul Vamal Dolj în vederea identificării de agenţi economici, atât din judeţ cât şi cu sediul în alte judeţe ale ţării, care să deruleze operaţiuni vamale prin Biroul Vamal Dolj . De la începutul anului, 58 de noi  agenţi economici au derulat operaţiuni vamale de punere în libera circulaţie a mărfurilor  prin Biroul Vamal Dolj.”, se precizează într-un comunicat de presă al Biroului Vamal Dolj.

 Creşterea  numărului de operaţiuni vamale

Analizand principalii indicatori ai activităţii vamale, în semestrul I 2018 comparativ cu aceeaşi perioada a anului trecut, se constată o  creştere semnificativă a volumului de activitate atât prin creşterea  numărului de operaţiuni vamale (creştere cu 63%) derulate prin Biroul Vamal Dolj cât şi prin fluxul de mijloace de transport înregistrate ( creştere cu 72 %). Creşterea numărului de operaţiuni vamale se datorează în principal creşterii volumului de activitate desfăşurată la Punctul Vamal Dolj situat în incinta SC Ford România SA  unde se derulează operaţiuni vamale de punere în libera circulaţie şi operaţiuni de export atât în procedura normală  cât şi în procedura simplificată de vămuire. Odată cu lansarea în fabricaţie a noului model EcoSport, SC Ford România SA şi-a crescut volumul   de producţie   dar  şi structura  furnizorilor externi (furnizori din ţări extracomunitare) fapt ce a determinat creşterea numărul de declaraţii vamale înregistrate.

515 declaraţii vamale de import şi 54 declaraţii vamale de export

În baza analizei de risc efectuată la nivelul Biroului Vamal Dolj şi a profilelor de risc naţionale, în perioada analizată  au fost selectate pentru control fizic 515 declaraţii vamale de import şi 54 declaraţii vamale de export iar pentru control documentar 187 declaraţii vamale de import şi 48 declaraţii vamale de export. În urma controalelor efectuate au fost întocmite 10 Procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prin care s-au aplicat amenzi în cuantum de 13.500 lei, amenzi aplicate în principal pentru nerespectarea termenului de tranzit acordat. Au fost efectuate 130 controale privind verificarea valorii în vama  a mărfurilor, în urma cărora a fost întocmită o Decizie de amânare a determinării definitive a valorii în vamă constituindu-se garanţie în suma de 2108 lei. În cadrul activităţii desfăşurate la Punctul Vamal din cadrul Oficiului Postal 7, în semestrul I 2018 au fost controlate 5698  colete poştale aparţinând persoanelor fizice,  au fost emise 70 operaţiuni de tranzit  colete postale şi au fost întocmite 848 chitanţe vamale cu suma totală de 74.764 lei.