Declaraţia 112, actualizată

0
360

Ministerul Finanțelor Publice, în colaborare cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Sănătății, îmbunătățește modelul și conținutul Declarației 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate și o adaptează la modificările legislației fiscale.

Declaraţia 112  cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de Casa Națională de Pensii Publice, de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Astfel, prin acest proiect va avea loc actualizarea casetelor privind înscrierea cifrei de afaceri. Se vor introduce casete informative cu privire la persoanele detașate în România cât și cu privire la statul în care se datorează contribuțiile sociale obligatorii, respectiv detașate cu sau fără formularul portabil A1.

Se vor actualiza totodată codurilor CAEN pentru angajatorii care beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. Se vor introduce noi secțiuni distincte pentru declararea veniturilor din salarii și asimilate salariilor obținute de persoanele fizice de la angajatori care beneficiază de facilități fiscale. Actualizarea nomenclatorului ”Creanțe fiscale” prin introducerea unor noi casete pentru declararea CAS-ul pentru condiții deosebite și speciale, datorat de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor și cărora li se aplică facilitățile fiscale. Precum şi alte modificări tehnice, care constau în actualizarea corespunzătoare a anexelor și a instrucțiunilor la ordin potrivit aspectelor semnalate de utilizatorii declarației.