Cardul de sănătate, ultima strigare publică

0
133

Mai sunt doar câteva zile până la obligativitatea folosirii cardului pentru servicii medicale. Aproape jumătate de milion de carduri de sănătate au fost distribuite în Dolj. Totuşi, peste 10.000 de asiguraţi sunt aşteptaţi la C.A.S. Dolj pentru a le ridica. Sunt aşteptaţi şi asiguraţii la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pentru a primi 2.351 de carduri. Cei care au dreptul la adeverinţe înlocuitoare trebuie să le păstreze permanent, având valabilitate 3 luni.

Începând cu data de 1 septembrie 2015, cardul naţional de sănătate  devine unicul instrument de decontare şi validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate pentru asiguraţii cu vârsta de peste 18 ani. În consecinţă, ieri, la sediul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Dolj, conducerea instituţiei a organizat o conferinţă de presă pentru a atrage atenţia că 10.295 de carduri nu au fost ridicate de asiguraţi.

Asiguraţii care nu au intrat încă în posesia cardului pot să verifice dacă li s-a emis acest document prin accesarea serviciului pus la dispoziţie de CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html  sau se pot adresa caselor de asigurari de sănătate în evidenţa cărora se află pentru verificare şi, după caz, eliberarea cardului de sanatate. Cei cărora până la această dată nu li s-a emis cardul de sănătate  pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia, cu condiţia obţinerii adeverinţei înlocuitoare, care face dovada calităţii de asigurat.

O treime din cardurile returnate de Poştă, încă la C.A.S. Dolj

„Peste 450.000 de carduri de sănătate au fost tipărite şi distribuite în Dolj de la 19.01.2015. Poşta Română a returnat la C.A.S. Dolj un număr de 35.358 de carduri, pe care nu a reuşit să le predea asiguraţilor la domiciliul acestora”, a precizat Cristina Mîndreci, purtător de cuvânt al C.A.S. Dolj. Până ieri, din numărul acestor carduri returnate, 13.481 au fost predate asiguraţilor care au venit la C.A.S. Dolj pentru ridicarea lor, iar 11.287 de carduri au fost ridicate de medicii de familie pentru pacienţii din listele proprii. “La acestea se mai adaugă 295 de cereri în curs de rezolvare, astfel încât la sediul C.A.S. mai sunt 10.295 de carduri de distribuit pentru asiguraţii care, deocamdată, nu le-au solicitat”, a menţionat Cristina Mîndreci.

Adeverinţa înlocuitoare stă la asigurat

  Cei care, din motive personale sau religioase, refuză utilizarea cardului de sănătate, vor depune o cerere în scris la C.A.S. Dolj, în care vor menţiona motivele refuzului şi vor restitui cardul de sănătate, în cazul în care l-au primit. Accesul la servicii medicale se va realiza pentru aceşti asiguraţi în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate cu termen de valabilitate 3 luni. “Adeverinţa nu trebuie să rămână la furnizorul de servicii medicale, ea va fi prezentată ori de câte ori asiguratul solicită un serviciu”, a atras atenţia Cristina Mîndreci.

C.A.S. Dolj a eliberat 147 adeverinţe pt. persoane asigurate care au refuzat cardul din motive religioase sau de conştiinţă. „Precizăm că persoanele care au refuzat cardul vor prezenta o dată la trei luni dovada calităţii de asigurat în vederea emiterii unei noi adeverinţe”, a punctat Cristina Mîndreci.

De asemenea, în cazul în care o persoană care a refuzat iniţial cardul revine asupra acestei decizii, îşi poate recupera cardul de la sediul C.A.S. Dolj, acesta fiind operat în Sistemul Informatic de la starea de „blocat” la starea de „inactiv”, urmând ca persoana să îl activeze la medic.

Poşta a primit 1.284 de carduri duplicat

Asiguraţii care au pierdut sau deteriorat cardul de sănătate vor solicita eliberarea unui card duplicat la C.A.S. Dolj, unde vor depune o cerere şi vor plăti contravaloarea noului card şi a cheltuielilor de distribuire prin servicii poştale, în valoare de 15,5 lei. Până  la primirea noului card de sănătate, asiguraţii vor avea acces la servicii medicale în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate, ce li se va înmâna în momentul în care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat. Până la data de 21.08.2015 au fost înregistrate 2.598 de cereri pentru eliberare carduri duplicat, pentru situaţii de furt, pierdere, deteriorare sau modificare a datelor personale. Deja Oficiul Judeţean de Poştă Dolj are spre distribuire 1.284 de carduri duplicate.

Cardul nu trebuie solicitat, se generează automat

 Pentru asiguraţii care împlinesc vârsta de 18 ani şi/sau dobândesc calitatea de asigurat se generează automat din sistem comanda de tipărire şi distribuire a cardului de sănătate. Nu este necesară solicitarea în scris a  asiguratului pentru eliberarea cardului. Aceştia vor primi cardul naţional de sănătate prin servicii poştale, la domiciliul înscris în cartea de identitate. Oficiul Judeţean de Poştă Dolj urmează să primească alte 15.800 de carduri de sănătate pentru persoanele care au împlinit 18 ani sau şi-au început calitatea de asigurat.

Asiguraţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. ridică de la C.A.S. Dolj

Până la data de 13.08.2015, C.A.S. Dolj a primit 2.894 de carduri de sănătate pentru asiguraţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. – Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești. Dintre acestea au fost distribuite prin C.A.S. Dolj, până ieri, doar 543. Din 2012, în sistemul informatic al CNAS (SIUI) a fost introdus CID-ul (Codul de asigurat) care a fost proiectat astfel încât să fie compatibil cu codurile de asigurat folosite în statele U.E. şi urmează să înlocuiască, progresiv, CNP-ul ca element de identificare a asiguraţilor. Reprezentanţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. atrag atenţia că pe toate cardurile sunt tiparite doar numele, prenumele, codul de asigurat (CID), numărul de document şi data expirării. Nu este tipărit CNP-ul.

***

Numărul cardurilor de sănătate care mai sunt de distribuit la nivel național se ridică la 225.000, iar aproape 10.000 de carduri au fost solicitate dar au rămas neridicate în capitală, a declarat ieri, într-o conferință de presă, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea. „În București mai avem 75.000 (carduri de distribuit – n.r.) incluzând cele 10.000 de carduri după care nu a venit nimeni. O parte considerabilă le-am distribuit prin medicii de familie, circa jumătate din medicii de familie din București au venit și ne-au solicitat cardurile. (…) La nivel național mai sunt de distribuit diferența de la 75.000 până la sub 300.000 la momentul zilei de astăzi – 225.000. Carduri activate în sistem sunt 8.600.000, dar în decursul unui an aproximativ 6.000.000 de cetățeni interacționează cu sistemul, au nevoie de un serviciu medical. Ceea ce înseamnă că sunt mai multe carduri activate decât, de regulă, cetățenii accesează sistemul. Ceea ce este un lucru îmbucurător”, a spus președintele CNAS.