Primăria Craiova îşi trage un nou regulament pentru spargerea străzilor

0
141

Autorităţile locale au conceput un nou regulament pentru spargerea străzilor şi îl supun votului consilierilor municipali care se întrunesc în şedinţă ordinară de la mijlocul acestei săptămâni. Dacă va fi aprobat, prevederile lui vor intra în vigoare începând din prima zi a anului viitor. Printre principalele obligaţii pe care le au cei care intenţionează să facă lucrări pe domeniul public este să încheie contracte de refacere a asfaltului cu una din societăţile agreate de Primăria Craiova, precum şi cu SC Salubritate Craiova pentru igienizarea zonei. 

Regulamentul se referă la toate lucrările care se vor face pe domeniul public al Craiovei, respectiv pe străzi, trotuare, parcări şi zona verde. El prevede ca toate şantierele să se ridice numai după emiterea unei autorizaţii de spargere stradală, care va fi emisă de Primăria Craiova prin cele trei organisme ale sale, respectiv cu avizul Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei de Investiţii şi Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte. Pentru a obţine această autorizaţie, solicitantul trebuie să plătească o taxă la depunerea documentaţiei, care va reprezenta 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii. O altă obligaţie este să respecte termenul de execuţie care îi va fi acordat prin această autorizaţie. În regulament se mai spune că, dacă a fost depăşit din motive întemeiate, cum ar fi ploile sau ninsorile, el poate fi prelungit o singură dată. Taxa pentru prelungirea autorizaţiei este de 100 de lei pentru persoane fizice şi 5.000 de lei pentru persoane juridice.

Lucrările se fac cu anumite societăţi

Beneficiarii sau executanţii lucrărilor care afectează domeniul public au obligaţia să încheie contracte de refacere a asfaltului cu una dintre societăţile comerciale specializate în astfel de lucrări şi agreate de Primăria Craiova. Pentru igienizarea zonei, trebuie să încheie contract cu SC Salubritate Craiova, care va spăla, la comandă, corosabilul sau trotuarul afectat. Contractele cu societăţile şi cu operatorul care execută curăţenia vor fi depuse la documentaţia pentru emiterea autorizaţiei de spargere strală, se mai arată în regulament. Autorităţile au impus condiţii şi în privinţa execuţiei propriu-zise a lucrărilor de spargere. Se precizează că spargerea străzii se face prin săpătură manuală şi cu asistenţa tehnică din partea reprezentanţilor deţinătorilor de reţele. Pentru zona verde, bolovanii rezultaţi din săpătură se transportă obligatoriu la depozitul ecologic de la Mofleni. La fel şi pământul care va fi scos în urma lucrărilor, acesta urmând să fie dus în acelaşi loc.

O garanţie de 2 ani pentru asfalt

După ce vor fi terminate lucrările, se va întocmi un dosar pentru fiecare stradă în parte. În regulament se spune că documentaţia trebuie să cuprindă buletine cu probe de pământ şi balast, certificate de calitate ale materialelor folosite pentru staturile drumului, poze color sau chiar un film înregistrat înainte şi după lucrare. Obligatoriu, firmele care refac stratul de asfalt în urma spargerilor de străzi trebuie să asigure o garanţie de 2 ani pentru aceste lucrări. În acest termen, societăţile sunt obligate să întreţină „îmbrăcămintea sau umplutura pe cheltuială proprie, indiferent de valoare”. „În cazul în care lucrarea nu este recepţionată de către reprezentanţii Serviciului Administrare şi Întreţinere Drumuri se consideră nepreluată şi rămâne în continuare în sarcina executantului până la încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor”, se arată în rgulamentul de spargere stradală.

Avariile, rezolvate în 24 de ore

Regulamentul cuprinde, de asemenea, referiri şi la lucrările de intervenţii în caz de avarii, precum şi cele pentru efectuarea unor branşamente aeriene. Potrivit noilor prevederi, în cazul unor defecţiuni accidentale la reţele, care necesită intervenţia imediată, deţinătorii trebuie să anunţe telefonic autoritatea locală la dispeceratul Poliţiei Locale. „În 24 de ore de la anunţ, se va depune documentaţia pentru eliberarea autorizaţiei de intervenţie la sediul autorităţii locale”, se menţionează în regulament. Cel care face intervenţia trebuie să respecte câteva lucruri, printre care să semnalizeze rutier zona şi să o aducă la starea iniţială după repararea avariei, execuţia urmând să se facă folosindu-se acelaşi material. În ceea ce priveşte branşamentele aeriene pentru telefonie sau televiziune prin cablu se emite solicitantului o autorizaţie de branşament aerian, taxa fiind de 12 lei pe branşament, cu plata la depunerea documentaţiei.