Două manuale concepute de profesorii din Craiova, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale

0
1270

biologieDe curând, Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat lista manualelor destinate anului şcolar următor. După verificări şi evaluări, din judeţul Dolj au primit aprobare două manuale, ambele pentru clasa a V-a, la „Biologie” (autori prof. Atia Mihaela Fodor, Monica Leontina Sună, Viorica Boldişor, Carmen Mihaela Ciuculescu)  şi la „Matematică” (prof.  Lenuţa Andrei, Mădălina Călinescu, Ani Drăghici şi Maria Popa).   Manualele sunt elaborate în conformitate cu cerinţele unui învăţământ modern . La „Biologie”, fiind disciplină integrată, cartea are menirea de a participa la formarea competenţelor de care au nevoie toţi elevii pentru dezvoltarea personală. Manualul se prezintă ca un ghid necesar cercetării şi cunoaşterii lumii vii, răspunzând interesului elevilor pentru cunoaşterea mediului. Se încurajează lecturarea unor texte care redau aspecte din ecosisteme şi desfăşurarea orelor într-un spaţiu natural, iar interactivitatea este un punct important, fiind încurajată analiza unor aspecte din ecosisteme, prognosticarea unor consecinţe ale activităţii omului asupra unor vieţuitoare şi argumentarea ideilor, după cum a precizat una dintre autoare, Atia Fodor. Aceasta a mai menţionat că se va lucra, conform manualului, diferenţiat cu elevii, în funcţie de abilităţile acestora, fiind şi o variantă digitală, aşa cum se cere în prezent, precum şi un caiet auxiliar pentru copii. „Matematica” are şi ea un manual destinat copiilor, prof. Mădălina Călinescu explicând, pe scurt, ceea ce conţine acesta: „Se adresează tuturor copiilor şi facilitează predarea şi învăţarea diferenţiată în funcţie de pregătirea şi competenţele dobândite de elevi în ciclul primar. De asemenea, se construieşte un dialog cu tânărul, prin prezentarea conţinuturilor matematice într-un stil atractiv şi intuitiv, evitându-se abuzul de notaţii şi de abstractizare; conţine aplicaţii prezentate gradual, de la simplu la complex, ce integrează matematica într-un context cotidian şi dezvoltă gândirea logică, lucrul individual şi cel în echipă. Trebuie să amintesc că este şi o variantă digitală, ce oferă în plus exerciţii şi teste de autoevaluare interactive, animaţie şi filme. Mai trebuie să amintesc şi nfaptul că la sfârşitul fiecărui capitol există atât un set de exerciţii şi probleme recapitulative, cât şi unele ce evidenţiază relaţia dintre matematică şi lume, prin jocuri ce stimulează creativitatatea şi curiozitatea elevilor”.