Anunţ public

0
561

Anunt!

 

              SALAME RANIM, titular al proiectului CONSTRUIRE C1 – D+P+7 LOCUINTE COLECTIVE CU PARCARI LA DEMISOL SI SPATII COMERCIALE LA PARTER, C2 – D+P+7 LOCUINTE COLECTIVE CU PARCARI LA DEMISOL SI SPATII COMERCIALE LA PARTER, C3 – DEMISOL – PARCARI, C4 – D+P+8 LOCUINTE COLECTIVE CU PARCARI LA DEMISOL SI SPATII COMERCIALE LA PARTER”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE C1 – D+P+7 LOCUINTE COLECTIVE CU PARCARI LA DEMISOL SI SPATII COMERCIALE LA PARTER, C2 – D+P+7 LOCUINTE COLECTIVE CU PARCARI LA DEMISOL SI SPATII COMERCIALE LA PARTER, C3 – DEMISOL – PARCARI, C4 – D+P+8 LOCUINTE COLECTIVE CU PARCARI LA DEMISOL SI SPATII COMERCIALE LA PARTER”, propus a fi amplasat in str. Pascani, NR. 30, Mun. Craiova, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00 – 14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.